Poleć znajomemu

Wdrożenie nowej normy ISO 450001:2018 w 3M – poznaj praktyczne wskazówki

Wdrożenie nowej normy ISO 450001:2018 w 3M – poznaj praktyczne wskazówki

Firma 3M już otrzymała certyfikację zgodności z nową normą ISO 45001. W ramach dzielenia się dobrymi praktykami, Natalia Sidor, specjalista ds. bhp i ochrony środowiska w 3M opowiedziała Portalowi BHP o tym, jak przebiegało wdrożenie normy w strukturach 3M i jak, w tak krótkim czasie było to możliwe. <a >Skorzystaj z rad i wskazówek, dzięki którym również Twoja firma może uzyskać certyfikację według nowej normy ISO 45001.

Bezpieczeństwo pracowników i klientów jest jednym z głównych priorytetów w 3M. Firma może pochwalić się własnymi inicjatywami związanymi z tym obszarem, chociażby wprowadzeniem Rescue Team w swoich miejscach pracy. Teraz 3M może legitymować się również certyfikacją zgodności z nową normą ISO 45001. Natalia Sidor, specjalista ds. bhp i ochrony środowiska w 3M odpowiedziała na pytania Portalu BHP dotyczące procesu wdrażania normy.

Co było największym wyzwaniem w związku z wprowadzeniem normy ISO 45001?

Największym wyzwaniem jest zdecydowanie przełożenie teorii na praktykę. By zacząć trzeba dokładnie przeczytać normę ISO, a następnie zinterpretować jej punkty. Każdy, kto miał za zadanie wdrożyć punkty jakiejkolwiek normy ISO wie, że ich interpretacja to często duże wyzwanie, dlatego warto wiedzieć, że są na rynku firmy, które organizują szkolenia pomagające zrozumieć wymagania i jej praktyczne zastosowanie. Dobrze skorzystać z pomocy takiej właśnie firmy, by odpowiednio zrozumieć normę i wdrożyć jej zalecenia jak najdokładniej.

Czy sami Państwo, własnymi siłami personalnymi wdrażali i dostosowywali się do normy ISO 45001, czy może wspomagaliście się ekspertami z zewnątrz?

Lubimy wyzwania, więc postanowiliśmy wdrożyć punkty normy ISO 45001 samodzielnie. Ten proces, od podjęcia decyzji o wdrożeniu normy do audytu certyfikującego, trwał 7 miesięcy. W tym czasie osoby pracujące przy wdrożeniu normy i audytorzy wewnętrzni zostali przeszkoleni z zakresu normy przez firmę zewnętrzną. Następnie minimum raz w tygodniu spotykaliśmy się całym zespołem specjalistów bhp i między codziennymi obowiązkami konsekwentnie realizowaliśmy założenia planu zadań. Dzięki ciężkiej pracy wielu działów, m.in. działu bhp, produkcji czy jakości, wykonano ponad 120 zadań oraz zaktualizowano i przejrzano ponad 20 dokumentów związanych z systemem zarządzania bhp. W całym procesie wdrożenia bardzo pomocny był „audyt zero” – w tym przypadku skorzystaliśmy z wiedzy i doświadczenia firmy zewnętrznej. Dał on nam informację czy dobrze zinterpretowaliśmy punkty normy i które wymagania musimy dopracować.

Jakie kwalifikacje powinny mieć osoby pracujące przy wdrażaniu normy?

Osoby pracujące przy wdrożeniu normy ISO powinny być przede wszystkim kompetentne, czyli powinny znać wymagania określone w tej normie. Warto tutaj skorzystać z wiedzy doświadczonych szkoleniowców, ponieważ jak wspomniałam, nierzadko interpretacja punktów normy jest wyzwaniem. Uważam jednak, że wiedza w tym przypadku to nie wszystko. Przy wdrażaniu ISO bardzo pomocne są umiejętności miękkie i interpersonalne, takie jak pozytywne nastawienie czy umiejętność pracy w zespole. Nieocenione w tym przypadku są również upór i konsekwencja, jak i odpowiednie delegowania zadań. Trzeba wiedzieć, że wdrożenie wytycznych normy to nie jest praca jednej osoby – gwarancją sukcesu jest wsparcie i zaangażowanie współpracowników.

Czy są jakieś metody, działania wzorcowe, które pomagały/pomagają przy wprowadzeniu normy, które można polecić?

3M jest dużą organizacją o rozbudowanej strukturze, ale przy wdrożeniu ISO postanowiliśmy skorzystać z najprostszych metod:

  • plan działań z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne zadania oraz datą ich realizacji,
  • regularne spotkania zespołu zaangażowanego we wdrożenie ISO 45001:2018,
  • bieżące komunikowanie postępów zarówno najwyższemu kierownictwu, jak i przedstawicielom pracowników oraz
  • eskalowanie napotkanych problemów.

Czasem mniej znaczy więcej.

Jak wprowadzenie normy wpłynie na bezpieczeństwo w firmie?

Zapewnienie zgodności z wymogami polskiego prawa i korporacji, angażowanie pracowników i najwyższego kierownictwa w pracę nad tworzeniem systemu bhp i ciągłe doskonalenie systemu – te oraz inne punkty normy poprawiają bezpieczeństwo w firmie. Poprawa wyników bhp, eliminowanie lub minimalizowanie ryzyka związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy to tylko niektóre przykłady. Co więcej, wdrożenie punktów normy ma wpływ na bezpieczeństwo, a co za tym idzie na całą organizację. Jej implementacja przekłada się na:

  • poprawę efektywności produkcji,
  • ograniczenie postojów i kosztów przez nie generowanych,
  • obniżenie kosztów składek ubezpieczeniowych,
  • zmniejszenie ogólnych kosztów związanych z wypadkami przy pracy

– widzimy więc również bezpośredni wpływ na funkcjonowanie całej firmy.

Czy 3M rekomenduje innym firmom wprowadzenie normy ISO 45001? Jeśli tak, dlaczego?

Warto wprowadzać rozwiązania, które wpływają na poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy. W przypadku normy ISO 45001 bardzo istotne jest zaangażowanie pracowników i kierownictwa w kwestie bhp. Przykładem rozwiązań wdrożonych w związku z wprowadzeniem normy w naszej firmie są m.in.:

  • udział pracowników w tworzeniu celów BHP na dany rok i obchodach bezpieczeństwa oraz
  • prowadzenie przez najwyższe kierownictwo przeglądów zarządzania systemu bhp.

Obserwujemy bowiem, że budowanie poczucia współodpowiedzialności naturalnie przekłada się na lepsze rezultaty.

Ważne

Miej na uwadze, że do połowy 2021 roku część przedsiębiorstw na świecie musi dostosować się do nowej, międzynarodowej normy, mającej związek z obszarem ryzyk BHP – ISO 45001. Nowa norma ISO 45001 jest międzynarodowym standardem, dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy. Z tego powodu jest obiektywnym, powszechnie szanowanym dowodem na to, iż praca wykonywana jest w odpowiedni sposób, a firma tworzy bezpieczne miejsce pracy. W praktyce, życie pracowników, partnerów biznesowych, gości i klientów jest lepiej chronione, a oni sami czują się pewniej, przebywając w miejscu objętym certyfikacją.

Rozmówca ze strony 3M – Pani Natalia Sidor, Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska