Ocena ryzyka zawodowego – obowiązki pracodawcy

Ocena ryzyka zawodowego to temat najczęściej wyszukiwany w Internecie związany z BHP, pewnie dlatego iż nie jest to proste zadanie. Jej przygotowanie i przeprowadzenie wymaga od osób będących w zespole oceniającym ryzyko zawodowe określonej wiedzy i umiejętności. Jednocześnie sporządzenie jest obowiązkowe i wymagane przez przepisy prawa. Natomiast organy kontrolne (PIP czy PIS) dokonując kontroli w zakresie bhp najczęściej sprawdzają przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i jej dokumentacje. Mając to na uwadze przygotowaliśmy e-szkolenie: „Ocena ryzyka zawodowego – obowiązki pracodawcy”.

Podczas szkolenia dowiesz się:

•             Na czym polegają obowiązki pracodawcy w zakresie oceny ryzyka zawodowego

•             Jaka jest rola służby bhp w ocenie ryzyka zawodowego

•             Kto powinien ocenić ryzyko zawodowe

•             Jak przebiega proces oceny ryzyka zawodowego

•             Kiedy przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego i jak często ją aktualizować

•             Komu potrzebna i dla kogo jest ocena ryzyka zawodowego

Szkolenie poprowadzi:

Mariusz Foremniak - prawnik, wykładowca przedmiotów zawodowych z zakresu bhp i prawa pracy z wieloletnim doświadczeniem. Autor wielu opinii i artykułów o tematyce bhp i prawa pracy. Od 8 lat pracownik służby bhp w Poczcie Polskiej S.A. Projektuje kierunki polityki w zakresie bhp oraz nadzoruje jej realizację przez jednostki organizacyjne Spółki.

Wstęp:

Kategorie