Poleć znajomemu

Wskazówki, o co musi zadbać organizator spotkania służbowego, kongresu czy konferencji w czasie epidemii

Wskazówki, o co musi zadbać organizator spotkania służbowego, kongresu czy konferencji w czasie epidemii
Pytanie:

Zakład pracy musi zorganizować spotkanie statusowe, które będzie miało charakter zamknięty. Jednak w spotkaniu będą brały udział osoby również spoza zakładu pracy. Potencjalnie, razem może uczestniczyć w nim około 80 osób. Czy zgodnie z przepisami takie spotkanie może mieć miejsce? Jakie warunki należy spełnić mając na uwadze stan epidemii koronawirusa organizując takie spotkanie?

Odpowiedź: 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii pracodawca organizując spotkania służbowe, kongresy lub konferencje, może to uczynić, pod warunkiem zapewnienia, aby w miejscu odbywania się takiego spotkania znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, z wyłączeniem obsługi.

Zakłady pracy organizujący spotkania służbowe, kongresy lub konferencje jest zobowiązany zapewnić:

  1. osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,

  2. odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.

Podczas organizacji zebrania warto także rozważyć dodatkowe środki ostrożności, takie jak:

  1. wyznaczenie każdemu uczestnikowi miejsca na sali,

  2. wcześniejsze przekazanie uczestnikom zebrania informacji (pisemnej, e-mailowej) o warunkach bezpiecznego udziału w spotkaniu, w tym między innymi o obowiązku stosowania:

  • środków dezynfekcji rąk;

  • zapewnionych przez organizatora maseczek lub przyłbic do zakrywania nosa i ust,

  • zasady zajmowania wyznaczonego miejsca.

Podstawa prawna 
  • § 6; § 8 ust. 3; § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r., poz. 1066). 

Autor: 

Halina Góralska

Halina Góralska

Autor: Halina Góralska

mgr administracji, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownik Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej w Poczcie Polskiej S.A., główny specjalista d/s BHP, wykładowca akademicki przedmiotów zawodowych z zakresu bhp i prawa pracy z wieloletnim doświadczeniem. Laureat konkursu PIP "Najaktywniejszy Pracownik Służby BHP" w 2013r. Wieloletni pracownik służby bhp w Poczcie Polskiej S.A., gdzie obecnie kieruje zespołem pracowników służby BHP i Ochrony Przeciwpożarowej na terenie województwa pomorskiego. Współuczestniczy w projektowaniu kierunków polityki w zakresie bhp oraz nadzoruje jej realizację przez jednostki organizacyjne Spółki.