Poleć znajomemu

Zakaz palenia e-papierosów – jakie przepisy go regulują?

Zakaz palenia e-papierosów – jakie przepisy go regulują?
Pytanie:

Jakie przepisy regulują zakaz palenia e- papierosów? Czy są to te "wyroby tytoniowe bezdymne" – wyroby tytoniowe przeznaczone do wąchania (tabaka), ssania, żucia lub wprowadzania do organizmu w innej postaci, z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających nikotynę?

Odpowiedź: 

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie normują kwestii zakazu palenia tzw. e-papierosów

Zgodnie z definicją przyjętą w ustawie z o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych wyroby tytoniowe to wyroby wyprodukowane z tytoniu takie jak:

  • papierosy,
  • cygara,
  • cygaretki,
  • tytoń fajkowy,
  • machorka

i inne, zawierające tytoń albo jego składniki, z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających nikotynę.

Natomiast e-papierosy są pewnego rodzaju odmianą wyrobów tytoniowych, to znaczy taką, które są przeznaczone do:

  • wąchania (tabaka),
  • ssania,
  • żucia lub
  • wprowadzenia do organizmu w innej postaci,

z wyłączeniem produktów leczniczych, które zawierają nikotynę.

Należy przy tym podkreślić, że choć przepisy wskazanej powyżej ustawy nie dotyczą e-papierosów to jednak zakaz ich używania może wynikać z regulacji o charakterze miejscowym.

W Warszawie Rada Miasta wprowadziła, w listopadzie 2012 r., regulamin, który zabrania palenia tytoniu oraz używania tzw. e-papierosów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego, na stacjach metra oraz na przystankach. Za palenie e-papierosa w tych miejscach grozi mandat nakładany w drodze art. 54 Kodeksu Wykroczeń: „Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”.

Także różne instytucje pożytku publicznego ale również firmy prywatne wprowadzają w drodze wewnętrznych regulacji zakaz palenia e-papierosów na swoim terenie.

Autor: 

Tomasz Zwolak prawnik, specjalista w zakresie prawa pracy

Tomasz Zwolak

Autor: Tomasz Zwolak

Mgr prawa, absolwent Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Od 2003 r. zajmuje się tematyką prawa pracy, praktyk, pracownik działów personalnych m.in. ZUS, oraz PKO BP S.A., autor licznych publikacji dotyczących prawa pracy i bhp, prowadzi szkolenia otwarte oraz dedykowane z zakresu prawa pracy.

Kategorie