odszkodowanie

Zmniejszenie odszkodowania

Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza stopnia winy obu stron (art. 362 kc). Wynika z tego, że w razie istnienia winy zarówno sprawcy szkody, jak i poszkodowanego okolicznością szczególnie istotną dla oceny rozmiaru obniżenia odszkodowania powinno być porównanie stopnia ich winy.

Inne nasze serwisy:

Pomiary w elektryce Logistyka i transport ekspert Aktualności ochrony środowiska Portal Oświatowy Serwis Ochrony Środowiska
wiper-pixel