prace szczególnie niebezpieczne

Pozwolenie na prowadzenie prac w przestrzeni zamkniętej


Prace w przestrzeni zamkniętej, czyli w zbiornikach, kanałach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych zamkniętych przestrzeniach zaliczamy do prac szczególnie niebezpiecznych. Aby pracownicy mogli przystąpić do wykonywania takich prac konieczne jest zapewnienie im określonych warunków, jak również zadbanie o odpowiednią dokumentację. Niezbędne jest wydanie pozwolenia na prowadzenie pracy w przestrzeni zamkniętej. Wzór takiego dokumentu, opracowany przez eksperta i gotowy do wypełnienia, znajdziesz na Portalu BHP.


Inne nasze serwisy:

Pomiary w elektryce Logistyka i transport ekspert Aktualności ochrony środowiska Portal Oświatowy Serwis Ochrony Środowiska
wiper-pixel