urządzenia energetyczne

Już obowiązują nowe przepisy dotyczące bhp przy urządzeniach energetycznych

Wreszcie 26 października 2020 r.  weszły w życie przepisy nowego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1830). Wprowadziły one wiele istotnych zmian zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika.

Do jakich urządzeń ma zastosowanie nowe rozporządzenie w sprawie bhp przy urządzeniach energetycznych?

Do jakich urządzeń będzie mieć zastosowanie nowe rozporządzenie w sprawie bhp przy urządzeniach energetycznych?

Pytanie:

Czy nowe rozporządzenie w sprawie bhp przy urządzeniach energetycznych, które ma wejść w życie 26 września 2020 r., ma zastosowanie do urządzeń energetycznych, w tym np. na cieplnych, gazowych i elektroenergetycznych – takich jak:

  • transformatory SN i rozdzielnie SN i NN;

  • sprężarkowe;

  • instalacje chłodnicze;

  • kotłownie?

Autor: 

Lesław Zieliński

były główny inżynier zarządzania

bezpieczeństwem pracy, rejestrowany

stawianie rusztowań przy urządzeniach energetycznych

Czy do ustawiania rusztowań przy urządzeniach energetycznych potrzebne są uprawnienia energetyczne?

Pytanie:

Zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych do prac pomocniczych przy urządzeniach energetycznych zaliczamy m.in. prace budowlane, malarskie itp. Czy w związku z tą definicją ekipa montująca rusztowania, przy urządzeniach objętych zakresem uprawnień przy eksploatacji tych urządzeń, musi również posiadać uprawnienia energetyczne? Ponadto w rozporządzeniu jest mowa o osobie upoważnionej do wykonywania określonych czynności lub prac eksploatacyjnych. Czy wzór takiego upoważnienia jest określony przez przepisy, czy można samemu określić taki wzór?

Autor: 

Lesław Zieliński

były główny inżynier zarządzania

bezpieczeństwem pracy, rejestrowany

audytor pomocniczy SZBP wg ISRS

Inne nasze serwisy:

Pomiary w elektryce Logistyka i transport ekspert Aktualności ochrony środowiska Portal Oświatowy Serwis Ochrony Środowiska
wiper-pixel