Szkolenia okresowe

Najwyższe dopuszczalne natężenia oraz oddziaływanie hałasu lub drgań mechanicznych

Często hałas lub drgania mechaniczne są nieodzownym elementem procesów produkcyjnych, procesów pracy, z uwagi na konieczności stosowania określonych maszyn i urządzeń. Zawsze jednak trzeba pamiętać, że podczas szkolenia okresowego pracowników narażonych na hałas lub drgania mechaniczne należy poinformować szkolonych, w jakim natężeniu  hałasu lub drgań mogą wykonywać swoją pracę. W realizacji tego obowiązku zapewne pomocne będą materiały dydaktyczne w postaci prezentacji multimedialnych. Z tą myślą eksperci-praktycy Portalu BHP przygotowali prezentację, którą możesz bezpośrednio wykorzystać podczas szkolenia pracowników narażonych na hałas i/lub drgania mechaniczne mając pewność że przekazujesz uczestnikom szkolenia najistotniejsze, skompensowane informacje w zakresie NDN hałasu i drgań mechanicznych.

Szkolenie okresowe bhp fizjoterapeutów

W fizjoterapii stosuje się szeroki zakres terapii fizycznych i technik, takich jak m.in. ruch, ultradźwięki, rozgrzewanie, laser. Dlatego też fizjoterapeuci w swoje pracy wykorzystują różnego rodzaju urządzenia. Obsługa wielu z nich, jak też wykonywanie innych czynności przez fizjoterapeutów niesie za sobą wiele zagrożeń dla pracowników. Narażeni są oni również na działanie różnych czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia. Ważne jest zatem, aby osoby zatrudnione na stanowisku fizjoterapeuty poddawane były szkoleniom okresowym bhp. Aby ułatwić Wam przygotowanie i przeprowadzenie takiego szkolenia ekspert Portalu bhp przygotował prezentację, którą możecie wykorzystać i która może stanowić pomocniczy materiał dydaktyczny podczas szkolenia okresowego bhp fizjoterapeutów.

Ryzyko zawodowe związane z występowaniem hałasu i/lub drgań mechanicznych

Hałas lub drgania mechaniczne to jedne z czynników zagrażających zdrowiu pracowników. W związku z tym pracodawcy zostali zobowiązani do dokonania oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas lub drgania, wynikającego z cech miejsca pracy oraz ze stosowanych w konkretnych warunkach środków lub procesów pracy. To właśnie informacje zebrane na podstawie wyników oceny ryzyka zawodowego powinny być przekazane pracownikom podczas szkolenia okresowego bhp. Przygotowana przez ekspertów prezentacja z całą pewnością ułatwi to zadanie i będzie znakomitym uzupełnieniem najważniejszych informacji w zakresie ryzyka zawodowego związanego z występowaniem hałasu i/lub drgań mechanicznych na stanowisku pracy. 

Zasady pracy z czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi

Jednym z obowiązków pracodawcy zatrudniającego pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, jest  przeprowadzanie szkoleń okresowych tych pracowników. Aby ułatwić Wam to zadanie ekspert portalu BHP opracował prezentację, dzięki której z łatwością przygotujecie i przeprowadzicie takie szkolenie.

Szkolenie okresowe bhp pracownika stacji benzynowej

Obecnie stacje benzynowe to obiekty handlowe służące do detalicznej sprzedaży przede wszystkim paliw silnikowych ale również świadczące usługi gastronomiczne czy dotyczące podstawowej obsługi samochodów. Zatem pracownicy stacji benzynowej narażeni są na wiele czynników szkodliwych, uciążliwych, które wpływają na bezpieczeństwo ich pracy. Dużego znaczenia nabiera właściwe przeszkolenie pracownika zatrudnionego na tym stanowisku. Mając to na uwadze eksperci Portalu BHP przygotowali prezentację, która ułatwi przeprowadzanie szkolenia okresowego bhp tej grupy pracowników. Pobierz przygotowany materiał i wykorzystaj podczas szkolenia bhp.

Organizacja stanowisk pracy biurowej

Prowadząc szkolenia bhp zarówno dla pracowników administracyjno-biurowych, jak i ich pracodawców oraz kierowników należy omówić kwestie dotyczące organizacji stanowiska pracy. Wydaje się, że zorganizowanie stanowiska pracy dla pracownika administracyjno-biurowego nie stanowi wyzwania. Jednak nie wystarczy postawić biurka i gotowe. Organizacja stanowiska pracy biurowej wiąże się z obowiązkiem realizacji określonych wymagań w zakresie bhp m.in. dla samego pomieszczenia. Oczywiście stanowisko pracy to nie tylko pomieszczenie. Przygotowana prezentacja „Organizacja stanowisk pracy biurowej” z cała pewności ułatwić Wam przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia bhp uwzględniającego tę problematykę.

Szkolenie okresowe pracowników służby bhp

W myśl przepisów pracownicy służby bhp i  inne osoby wykonujące zadania tej służby, powinni odbywać szkolenie okresowe nie rzadziej niż raz na 5 lat. Natomiast pierwsze szkolenie okresowe bhp osoby te powinny odbyć w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Szkolenie to powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium — z uwzględnieniem ćwiczeń oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych. Taką pomoc dydaktyczną mogą stanowić prezentacje. Jednak przygotowanie prezentacji zawierającej najważniejsze do omówienia podczas szkolenia zagadnienia jest czasochłonne. Aby ułatwić Wam to zadanie oraz zaoszczędzić Wasz cenny czas, eksperci Portalu BHP opracowali materiał dydaktyczny, który może wykorzystać podczas szkolenia bhp tej grupy pracowników.

Zapobieganie i reagowanie na choroby zawodowe

W ramach szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami należy omówić zagadnienia dotyczące wykrywania i reagowania na choroby zawodowe, a także związanej z nimi profilaktyki. Temat ten jest bardzo ważny, bo choroba zawodowa to nie tylko osobisty dramat pracownika, ale też niemały kłopot pracodawcy. Aby ułatwić Wam omówienie tej problematyki podczas szkolenia bhp proponujemy skorzystać z przygotowanej przez ekspertów prezentacji multimedialnej.

Zasady bezpieczeństwa przy ręcznych pracach transportowych

Bez względu na rodzaj magazynu i rodzaje składowanych towarów w każdym magazynie występuje konieczność wykonywania regularnie czy tylko sporadycznie ręcznych prac transportowych. Są one związane często ze znacznym wysiłkiem fizycznym wykonujących je pracowników, a co za tym idzie z możliwością doznania urazów, w szczególności urazów układu mięśniowo-szkieletowego. Z tego względu pracownicy musza być odpowiednio przygotowani do takich prac pod względem znajomości zagrożeń, jak i umiejętności ograniczania ich skutków. Przygotowana prezentacja ułatwi prowadzenie szkolenia bhp pracowników wykonujących ręczne prace transportowe. Przy jej pomocy przedstawicie pracownikom najważniejsze informacje, a Wasze szkolenie będzie efektywne i z całą pewnością przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa pracy tej grupy szkolonych.

Rola służby bhp w procesie zapewnienia bezpieczeństwa maszyn

Służba bhp odgrywa ogromną rolę w procesie zapewnienia bezpieczeństwa maszyn, mimo że to pracodawca odpowiada bezpośrednio za stan i jakość użytkowanych maszyn w zakładzie. Niemniej jednak rozporządzenie w sprawie służby bhp nakłada na pracowników tego organu określone zadania oraz uprawnienia. Podczas szkolenia okresowego pracowników służby bhp, a także pracodawców należy przypomnieć o owych zadaniach służby bhp związanych z bezpieczeństwem maszyn. Mając to na uwadze przedstawiamy prezentację, która zapewne pomoże w omówieniu tej problematyki podczas szkolenia bhp dla tej grup szkoleniowej.

Kategorie

Zostań użytkownikiem Portalu BHP!
Już teraz zamów pełny dostęp do Portalu BHP i korzystaj z:

  • 4000 aktualnych porad
  • 8000 udzielonych odpowiedzi na pytania
  • 30 profesjonalnych ekspertów
  • bazy aktów prawnych, wzorów dokumentów, instrukcji BHP, list kontrolnych, aktualności i zmian w przepisach

Kup dostęp do portalu »

Posiadam już konto - zaloguj się »