Szkolenia okresowe

Szkolenie bhp montera instalacji sanitarnych

Monter wykonuje prace związane z montażem instalacji, sieci i urządzeń gazowych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych, ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Przygotowanie materiału szkoleniowego w zakresie szkolenia okresowego bhp pracowników zatrudnionych na takich stanowiskach nie jest proste. Mając to na uwadze, prezentujemy, opracowaną przez ekspertów, prezentację szkoleniową w zakresie szkolenia bhp montera instalacji sanitarnych. Ten materiał z całą pewnością ułatwi Wam to zadanie. 

Przygotowanie oceny ryzyka zawodowego w szkole

Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego w szkole może przysporzyć trudności. W szkole należy wyeliminować zagrożenia oraz wzmacniać właściwe zachowania nie tylko pracowników ale i uczniów. Oznacza to m.in. obowiązek przeprowadzania diagnozy stanu bezpieczeństwa oraz oceny ryzyka. Prezentacja ta zawiera wskazówki, jak zebrać niezbędne informacje, określić zagrożenia, oszacować ryzyko oraz określić działania naprawcze, a także jak wykorzystać cenę ryzyka w praktyce.

Zagrożenia zawodowe pracowników firm branży przetwórstwa tworzyw sztucznych

Prowadząc szkolenie okresowe bhp pracowników branży przetwórstwa tworzyw sztucznych należy m.in. omówić problematykę zagrożeń zawodowych na jakie pracownicy ci mogą być narażeni. Przy realizacji tego zadania pomocna będzie prezentacja multimedialna. Uporządkuje ona materiał omawiany przez instruktora i jednocześnie pozwoli w łatwy sposób przekazać najważniejsze informacje z tego zakresu pracownikom.

Szkolenie okresowe pracownika serwisu samochodowego

Mechanikowi samochodowemu pracującemu w warsztacie należy podczas szkolenia okresowego bhp przypomnieć m.in. źródła zagrożenia jakie mogą występować na jego stanowisku pracy. Należy omówić również zasady bezpiecznej pracy, magazynowania i składowania materiałów oraz ręcznego przemieszczania przedmiotów. Omówienie tych zagadnień z całą pewnością ułatwi ta przygotowana przez ekspertów prezentacja, gotowa do wykorzystania podczas szkolenia.

Bezpieczna organizacja pracy osób narażonych na promieniowanie optyczne

Promieniowanie optyczne występuje w różnych procesach technologicznych w przemyśle, medycynie czy pracach badawczych, czy w czasie spawania. Wszyscy pracownicy narażeni na ten szkodliwy czynnik powinni podczas szkolenia bhp otrzymać odpowiednie informacje na temat bezpiecznego wykonywania pracy. Z tą myślą przygotowaliśmy prezentację szkoleniową ułatwiającą przeprowadzenie takiego szkolenia bhp.

Szkolenie okresowe bhp kucharza i pomocy kuchennej

Wykonywanie pracy na stanowisku kucharza i pomocy kuchennej wiąże się z wieloma zagrożeniami dla zdrowia i życia tych pracowników. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia okresowego tej grupy pracowników. Aby ułatwić zaprezentowanie pracownikom najważniejszych zagadnień przygotowaliśmy prezentację, która pomoże Wam w przeprowadzeniu szkolenia bhp.

Wypadki przy pracy na budowie

Branża budowlana to jedna z najbardziej wypadkowych branż. Wypadkom na budowach ulegają pracownicy zatrudnieni na różnych stanowiskach. W prezentacji „Wypadki przy pracy na budowie” znajdziesz opisy przykładowych zdarzenia jakim mogą ulec pracownicy na budowach różnych profesji, przykłady potencjalnych przyczyn wypadków oraz wskazówki jak eliminować potencjalne zagrożenia wypadkowe na budowie. Gotowa do pobrania w formie PDF i wykorzystania podczas szkolenia bhp prezentacja

Ćwiczenia podczas szkolenia pracowników inżynieryjno-technicznych

Dzięki tej prezentacji bez problemu przygotujesz praktyczną część  szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych. Zgodnie z ramowym programem szkolenia okresowego, tej grupy pracowników, muszą oni podczas szkolenia odbyć ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.  Jest to gotowy środek dydaktyczny, który pozwoli Ci przeprowadzić tę część szkolenia bhp. Gotowa do pobrania w formie PDF i wykorzystania podczas szkolenia bhp prezentacja

Szkolenie okresowe pracowników wykonujących pracę na wysokości

Ten materiał pomoże Ci przygotować i poprowadzić szkolenie okresowe pracowników, zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, wykonujących pracę na wysokości. Zatem jeżeli pracownicy, których masz przeszkolić w zakresie bhp, wykonują pracę na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi, to skorzystaj z gotowych materiałów dydaktycznych. Gotowa do pobrania w formie PDF i wykorzystania podczas szkolenia bhp prezentacja

Zagrożenia na stanowisku pracy i dobór środków ochrony indywidualnej – ochrona oczu (cz. 1)

Tę prezentację możesz wykorzystać zarówno podczas szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, pracodawców i innych osób kierujących, pracownikami, jak i pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby. Jest to materiał dydaktyczny, który możesz wykorzystać przy każdym szkoleniu, na którym mówisz o zagrożeniach oczu i środkach ochrony indywidualnej występujących na stanowiskach pracy. Gotowa do pobrania w formie PDF i wykorzystania podczas szkolenia bhp prezentacja

Kategorie

Zostań użytkownikiem Portalu BHP!
Już teraz zamów pełny dostęp do Portalu BHP i korzystaj z:

  • 4000 aktualnych porad
  • 8000 udzielonych odpowiedzi na pytania
  • 30 profesjonalnych ekspertów
  • bazy aktów prawnych, wzorów dokumentów, instrukcji BHP, list kontrolnych, aktualności i zmian w przepisach

Kup dostęp do portalu »

Posiadam już konto - zaloguj się »