Behawioralne podejście do BHP

Jak wynika z danych GUS najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy jest niewłaściwe zachowanie się pracownika. Z tego właśnie powodu zaistniało ponad 60% wszystkich wypadków przy pracy w 2017 roku. Tak, więc to człowiek, pracownik pozostaje nadal najsłabszym ogniwem w procedurze działań zapobiegających wypadkom przy pracy. Dlatego też tak ważne jest behawioralne podejście do bezpieczeństwa pracy. Bezpieczeństwo behawioralne - Behavioural-Based Safety –(BBS), to bezpieczeństwo oparte na obserwacji zachowań pracowników. Poznaj zatem metody i narzędzia behawioralnych działań na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

Kategorie