Organizacja szkoleń bhp przez pracodawcę

Każdy pracownik podczas swojej kariery zawodowej musi odbywać szkolenia bhp. Bez szkolenia bhp nie można dopuścić pracownika do pracy. Szkolenia bhp może organizować pracodawca. Jednak, aby mógł takie szkolenia organizować i przeprowadzać pracodawca musi spełnić określone wymagania. Poznaj praktyczne wskazówki w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń bhp.

Kategorie