Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Alarmujące dane GUS dotyczące wypadków przy pracy w 2012 r.

Związki zawodowe na całym świecie obchodzą 28 kwietnia jako dzień poświęcony pracownikom, którzy zginęli, ulegli wypadkom przy pracy lub zapadli na choroby zawodowe. Warto wykorzystać ten moment, by przyjrzeć się raportowi za rok 2012 r., opracowanemu przez Główny Urząd Statystyczny.

Z danych GUS wynika, że choć liczba śmiertelnych ofiar wypadków przy pracy od 3 lat systematycznie maleje, same wypadki są wciąż bardzo częste. W zeszłym roku z 91 tys. pracowników poszkodowanych w wypadkach, śmierć poniosło 348. To o 14% mniej niż w 2011 r. W porównaniu z poprzednim rokiem, ilość wypadków również zmalała – z 97.223 w 2011 r. do 91.000 w 2012 r.

Dane te nie wyglądają jednak już tak dobrze, gdy porówna się je z 2009 r. – odnotowano wtedy zaledwie 87.052 wypadki przy pracy, przy 406 ofiarach śmiertelnych. I choć mniejsza liczba ofiar może świadczyć o poprawie bezpieczeństwa pracy, nie sposób nie zauważyć, że rosnącym problemem stają się choroby zawodowe. Każdego roku wykrywanych jest niemal 3 tys. nowych przypadków – i to właśnie ich profilaktyka będzie głównym tematem tegorocznych obchodów.

Niepokojące są również dane dotyczące podstawowych przyczyn wypadków. W ponad połowie przypadków wypadek spowodowany był nieprawidłowym zachowaniem się pracownika (54%). Według Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oznacza to konieczność dyskusji na temat skuteczniejszych metod szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wśród najczęstszych przyczyn wypadków GUS wymienia również niewłaściwą organizację pracy i jej stanowiska (10%) oraz niewłaściwy stan czynnika materialnego (9%).

OPZZ zaznacza też, że warto zwrócić uwagę na wciąż zaniedbane obszary bhp, takie jak np. zagrożenia psychospołeczne czy chemiczne oraz zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego, i sugeruje, że to one w najbliższych latach powinny zostać uznane za priorytet w kształtowaniu polityki bhp.

Autor: 

Marcin Śpiewakowski