Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Apel o bezpieczeństwo podczas prac na roli i bezpieczeństwo dzieci w czasie wakacji

Apel o bezpieczeństwo podczas prac na roli i bezpieczeństwo dzieci w czasie wakacji

Rozpoczęły się wakacje, czas odpoczynku dla dzieci. Wiele z niech okres letni spędzi na wsi. Zadbajmy więc o ich bezpieczeństwo. Podobny apel do rolników wystosował Adam Sekściński, Prezesa KRUS. „Dzieci przebywające na wakacjach, pozostawione bez należytego nadzoru na terenie gospodarstwa narażone są na wiele zagrożeń” – podkreślał Prezes KRUS. Niestety rok rocznie w czasie wakacji dzieci ulegają wypadkom podczas prac rolnych.

Zadbajmy o bezpieczeństwo prac polowych

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci podczas prac polowych w okresie letnim Adam Sekściński, Prezesa KRUS, wystosował list do rolników. W liście tym przypomniana o zasadach bhp podczas użytkowania ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych, urządzeń, obsługiwania zwierząt i stosowania środków ochrony roślin. Bezpośrednio wskazał na, konieczność:

  • wyposażenia maszyny w osłony i zabezpieczenia przed pochwyceniem, zwłaszcza wały odbioru mocy.
  • dbania o bezpieczeństwo prac na wysokości – w pomieszczeniach gospodarczych, wykopach, zbiornikach i na drabinach
  • utrzymywania ładu i porządku na terenie obejścia.
  • wykonywania pracy w odzieży roboczej oraz obuwiu o należytej przyczepności do podłogi i usztywniającym nogę w stawie skokowym, a także wyposażeniu w odpowiednie ochrony pracy.

Przypomniał również o:

  • wyłączaniu silników ciągników przed wyjściem z kabiny i wykonywaniu wszelkich napraw maszyn przy wyłączonym napędzie.
  • zakazie przewożenia osób na ładunkach, błotnikach ciągników, zaczepach oraz innych miejscach do tego nieprzeznaczonych.
  • wychodzeniu z kabiny ciągnika twarzą do maszyny z zachowaniem trzypunktowego podparcia, i schodzeniu z załadowanej przyczepy zawsze po drabinie.
Uwaga!

Należy chronić się i zabezpieczać przed kleszczami.

Zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci w czasie prac rolnych

Natomiast rodzicom i opiekunom dzieci przypomniał o konieczności zapewnienia im opieki i niepozostawiania ich samych.

Również z uwagi na dzieci apelował o oddzielenie części mieszkalnej od produkcyjnej i stworzenie w gospodarstwie bezpiecznych miejsc do zabawy.

Przypomniał także o zakazie powierzania niektórych prac, zawartych w wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, dzieciom poniżej 16 lat.

Miejmy na uwadze, że niestety każdego roku w okresie letnim dochodzi do tragicznych wypadków w rolnictwie z udziałem dzieci. Przestrzegajmy zatem zasad bhp podczas prac w polu czy w czasie użytkowania maszyn rolniczych i nie pozostawiajmy bez nadzoru dzieci w tym czasie.

Autor: 

Kinga Grodzicka-Lisek

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy, w tym w bhp

Kinga Grodzicka-Lisek

Autor: Kinga Grodzicka-Lisek

Prawnik, specjalizujący się w zagadnieniach prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Kilkuletni pracownik kancelarii adwokackiej. Autorka wielu tekstów i porad w zakresie prawa pracy oraz bhp. Redaktor „Portalu bhp” i była redaktor naczelna „Bhp w firmie” w 2011 r., redaktor prowadząca poradnik „Szkolenia bhp w firmie” w latach 2007-2009.