Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Spotkanie w sprawie propagowania zasad BHP w rolnictwie

Spotkanie w sprawie propagowania zasad BHP w rolnictwie

13 marca 2017 r. w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rolniczej odbyło się spotkanie dotyczące działań mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży odbywającej praktyki w gospodarstwach rolnych. Udział w nim wzięli również przedstawicie z Niemiec i Hiszpanii.

W spotkaniu dotyczącym podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, jakie odbyło się w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rolniczej, oprócz przedstawicieli gospodarzy, udział wzięli przedstawiciele instytucji działających w zakresie szkoleń zawodowych na terenie Niemiec i Hiszpanii. Niemiecki Ośrodek Szkoleniowy dla Techniki Rolniczej DEULA w Nienburgu reprezentowali Henrik Blöthe i Harm True, natomiast Federację EFAS CV La Malvesia z Hiszpanii: Ramón Fernández i Alberto Llopis.

Goście z Niemiec i Hiszpanii przyjechali do Polski na zaproszenie Towarzystwa Umiejętności Rolniczych w Poznaniu, które jest beneficjentem projektu pod nazwą „Podnosimy bezpieczeństwo pracy w rolnictwie poprzez wymianę naszych doświadczeń szkoleniowych” - projekt nr 2016-1-PL01-KA202-026587. Projekt ten został dofinansowany w ramach Programu Erasmus+, Akcja K2 Partnerstwo strategiczne i skierowany jest do sektora - Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych. Na spotkaniu w siedzibie WIR Towarzystwo Umiejętności Rolniczych reprezentowali Piotr Pietrzak i Piotr Szymański.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa przy pracy w gospodarstwach rolnych. Wszędzie na świecie praca w rolnictwie i leśnictwie należy do najbardziej niebezpiecznych, z dużą ilością wypadków, w tym niestety także śmiertelnych. Gospodarstwa zatrudniające osoby z zewnątrz, w tym praktykantów muszą spełniać dodatkowe wymogi i podlegają kontrolom inspekcji pracy. W dyskusji zwrócono uwagę na potrzebę stałego podnoszenia wiedzy w zakresie BHP, okresowego doszkalania w tym zakresie (choćby przy okazji tzw. szkoleń chemizacyjnych) oraz zwrócono uwagę na podejmowanie niezbędnych działań prewencyjnych.

Źródło:

Wielkopolska Izba Rolnicza http://www.wir.org.pl

Słowa kluczowe:
bhp w rolnictwie