Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Będą skoordynowane kontrole PIP i straży pożarnej

Będą skoordynowane kontrole PIP i straży pożarnej


12 marca główna inspektor pracy podpisała porozumienia o współpracy z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej. Regulacja dotyczy zasad współdziałania oraz wzajemnej wymiany informacji i doświadczeń.


Porozumienie zastąpiło poprzedni dokument z sierpnia 2000 r. i obejmuje kwestie:

  • wzajemnego przekazywania sprawozdań, analiz i danych statystycznych dotyczących stanu bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy;
  • wymiany doświadczeń, doskonalenia metod i form działalności kontrolnej;
  • podnoszenia kwalifikacji pracowników obu urzędów;
  • wspólnie podejmowanych inicjatyw na rzecz eliminowania bądź zmniejszania zagrożeń mogących skutkować awarią przemysłową.

Dokument reguluje również kwestię przekazywania informacji istotnych z punktu widzenia zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, wspierania inicjatyw i rozpowszechniania osiągnięć technicznych mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej.

Oznacza to, że już wkrótce będzie można spodziewać się skoordynowanych kontroli PIP i straży pożarnej. Obie strony porozumienia planują również wspólne działania propagujące zasady bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej.