Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Bezpieczni w Pracy i CIOP razem na rzecz bezpieczeństwa pracy

Bezpieczni w Pracy i CIOP razem na rzecz bezpieczeństwa pracy

13 lutego 2015 r. Koalicja Bezpieczni w Pracy oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy instytut Badawczy podpisały porozumienie ramowe o współpracy merytorycznej. „W ramach umowy przewidujemy realizację wielu działań o charakterze edukacyjnym” – mówi Andrzej Smółko, Przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy. Przewodniczący – „Pierwszy wspólny projekt to czerwcowe Mistrzostwa Kadry BHP”.

Podpisane porozumienie przewiduje współpracę w zakresie działalności naukowej, badawczo-rozwojowej, dydaktycznej oraz upowszechniającej w dziedzinach szczególnie istotnych dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa i ergonomii pracowników w środowisku pracy, zgodnie z profilami działania sygnatariuszy.

Jakie korzyści wiążą się z porozumieniem?

W specjalnym komentarzu dla użytkowników Portalu BHP Andrzeja Smółko, Przewodniczącego Koalicji Bezpieczni w Pracy, Prezesa Zarządu CWS-boco, powiedział: „Jesteśmy bardzo dumni z tego, że Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy objął działalność Koalicji Bezpieczni w Pracy swoim patronatem. Mam nadzieję, że podpisane w piątek porozumienie przyniesie wiele korzyści obu stronom i zaprocentuje wspólnymi inicjatywami w przyszłości. W ramach umowy przewidujemy realizację wielu działań o charakterze edukacyjnym. Pierwszy nasz wspólny projekt to czerwcowe Mistrzostwa Kadry BHP, organizowane przez Koalicję Bezpieczni w Pracy. Wierzę, że podpisane porozumienie przyniesie korzyść nie tylko Koalicji ale także, bezpośrednio, każdej z firm wchodzącej w jej skład. Daje bowiem możliwości podejmowania działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w wielu wymiarach, także przekładających się na codzienną działalność przedsiębiorstw.”

Co obejmuje wspólnie działania Koalicji i CIOP?

Strony uzgodniły następujące obszary potencjalnych wspólnych działań:

  • przygotowywanie i prowadzenie projektów badawczych oraz rozwojowych, w zakresie związanym z bezpieczeństwem, a także ergonomią pracowników w środowisku pracy,
  • współpraca przy wdrażaniu wyników prac naukowo-badawczych,
  • wymiana doświadczeń w zakresie działalności statutowej i informacji o realizowanych pracach badawczych lub przedsięwzięciach upowszechniających działalność na rzecz bezpieczeństwa pracy oraz
  • współpraca przy organizowaniu informacyjnych kampanii społecznych, seminariów, warsztatów lub konferencji.

Sygnatariuszami porozumienia byli: ze strony Koalicji Bezpieczni w Pracy – przewodniczący Koalicji Andrzej Smółko, ze strony Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego – prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka.

Porozumienie zostało podpisane na 1 rok, z możliwością przedłużenia.