Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Bezpłatne szkolenie w Sędziszowie Małopolskim

Bezpłatne szkolenie w Sędziszowie Małopolskim


15 marca odbędzie się kolejne bezpłatne szkolenie poświęcone wybranym zagadnieniom prawa pracy i bhp organizowane przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat w Rzeszowie. Spotkania odbywają się w ramach kampanii prewencyjno-informacyjnej „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”.


Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące tematy:

  • działalność prewencyjna PIP,
  • zmiany w prawie pracy,
  • bhp na stanowiskach administracyjno-biurowych,
  • bezpieczeństwo pracy w szkołach (wybrane zagadnienia),
  • najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane przez inspektorów pracy podczas kontroli.

Spotkanie odbędzie się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim, przy ul. 3 Maja 3 (sala lustrzana).

Informacje dotyczące zgłoszeń można znaleźć na stronie internetowej OIP w Rzeszowie - www.rzeszow.oip.pl.

Autor: Marcin Papierz

Prawnik, redaktor PortaluBHP.pl, redaktor naczelny kwartalnika NORMAbhp.pl.