Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina o obowiązku odśnieżania

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina o obowiązku odśnieżania

Zima w różnych częściach kraju na chwilę obecną ma różne oblicza. Niemniej jednak bądźmy przygotowani i pamiętajmy o obowiązku odśnieżania dachów i ciągów komunikacyjnych. Apel do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z zagrożeniami występującymi w okresie zimowym wystosował Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Przypomina on również o karach jakie grożą za niedopełnienie tych obowiązków.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wystosował komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z zagrożeniami występującymi w okresie zimowym. Przypomina w nim, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego (art. 61 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane).

W związku z powyższym w przypadku opadów śniegu do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i w razie konieczności zapewnienie odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych bezpośrednio przy budynku.

Nie zapomnijcie również o odśnieżaniu lub posypywaniu odpowiednią mieszanką ciągów komunikacyjnych pieszych i jednych przynależących do budynków. Nawet jeżeli nie ma śniegu, przy zmiennej aurze pogodowej –w ciągu dnia deszcz, a w nocy mróz – nie trudno o oblodzenie nawierzchni. A na śliskiej i oblodzonej nawierzchni chodnika czy drogi wewnętrznej łatwo może dojąć do wypadku.

Ważne

Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla osób wykonujących te prace, jak i dla samego budynku. Dlatego prace takie muszą być prowadzone z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Trzeba też pamiętać, że za nieprzeprowadzenie okresowej kontroli bezpiecznego użytkowania budynku grozi kara grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane).Natomiast osoby odpowiedzialne za niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego lub ten kto nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze:

  • grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych,
  • ograniczenia albo
  • pozbawienia wolności do roku

Takie przypomnienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego to troska o bezpieczeństwo nasz wszystkich.

Opr. red.