Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Inspektor pracy rozpoczyna kontrolę od okazania legitymacji służbowej i upoważnienia

Ostatnio pojawiły się doniesienia o próbach podszywania się pod inspektorów pracy w celu wyłudzenia pieniędzy od przedsiębiorców. Warto mieć to na uwadze i przypomnieć najważniejsze zasady prowadzenia kontroli przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

Kontrolę może prowadzić inspektor wskazany w upoważnieniu, które przedstawia w czasie kontroli pracodawcy lub osobie upoważnionej do jego reprezentowania wraz z legitymacją służbową.

Możliwe jest prowadzenie kontroli jedynie na podstawie legitymacji służbowej. Może mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdy wskazują na to szczególne okoliczności np. istnieje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników albo istnieje podejrzenie popełnienia wykroczeń z zakresu prawa pracy. Nie oznacza to jednak, że upoważnienie w tym przypadku nie jest w ogóle potrzebne. Inspektor musi je również przedstawić, ale może to zrobić w terminie do 7 dni od rozpoczęcia kontroli.

Tylko mandaty kredytowane

Zasadniczo inspektorzy pracy nie wystawiają mandatów gotówkowych. Wyjątkowo mogą je dostać jedynie sprawcy wykroczeń, którzy nie posiadają stałego miejsca zamieszkania na terytorium RP.

Mandat kredytowany wydawany jest ukaranemu za potwierdzeniem odbioru i z tą chwilą staje się prawomocny. Mandat powinien zawierać pouczenie o obowiązku uiszczenia grzywny w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu oraz o skutkach nieuiszczenia grzywny w terminie.

Jeżeli sprawca wykroczenia odmówi przyjęcia mandatu (a ma do tego prawo) inspektor pracy występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie.

W razie wątpliwości należy dzwonić

W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do wiarygodności osób prowadzących kontrolę, w celu weryfikacji należy skontaktować się telefonicznie z Okręgowymi Inspektoratami Pracy.

Wszelkie przypadki podszywania się pod pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, z uwagi na podejrzenie popełnienia przestępstwa, należy bezzwłocznie zgłaszać organom ścigania.