kontrola PIP

61a42914a741779deaa4e2bde347af724b9ba7dc-medium

Pamiętaj o działaniach antymobbingowych nawet jeżeli zjawisko to nie zostało odnotowane w Twojej firmie

Mobbing jest obecnie tematem często poruszanym. Zapewne wielu pracodawców mówi: „mnie ten problem nie dotyczy, u mnie w firmie nie ma mobbingu”. Jednak nawet jeżeli problem ten faktycznie nie zaistniał w zakładzie pracy to pracodawca ma pewne obowiązki w tym zakresie. Pracodawca powinien podjąć działania zapobiegające potencjalnemu mobbingowi. Zobacz na czym te działania miałyby polegać, aby osoby kontrolujące nie miały zastrzeżeń, co do ich prawidłowości?

Korzyści 

Ten tekst pozwoli Ci:

  • właściwe wywiązać się z ciążących na Tobie obowiązków w zakresie zapobiegania mobbingowi.
  • podjąć konkretne antymobbingowe działania zapobiegawcze. 
  • uniknąć zarzutu braku działań w zakresie mobbingu  w przypadku postępowania kontrolnego PIP.

Inne nasze serwisy:

Pomiary w elektryce Logistyka i transport ekspert Aktualności ochrony środowiska Portal Oświatowy Serwis Ochrony Środowiska
wiper-pixel