Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Kolej wąskotorowa – ważne bezpieczeństwo pracownika i klienta

Kolej wąskotorowa – ważne bezpieczeństwo pracownika i klienta

Sezon turystyczny w pełni. Kolejki wąskotorowe na terenie całego kraju przewożą dziennie tysiące pasażerów. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, ale także turystom, jest priorytetem dla spółek samorządowych i instytucji, zajmujących się przewozem osób. Zobacz jak, ważną rolę odgrywa tu specjalista ds. bhp. Poznaj wyzwania jakim musi sprostać w codziennej pracy.

Fakt, że wiele kolejek wąskotorowych ma wieloletnie, czasem wiekowe tradycje, może być problemem dla zarządców. Dlatego warto – przed rozpoczęciem sezonu turystycznego, ale także po jego zakończeniu – dokonać szczegółowego przeglądu taboru oraz stanu infrastruktury kolejowej, czyli torów, podkładów i urządzeń sterowania ruchem. Istotny jest także stały, codzienny monitoring działania urządzeń i stanu torów. Choć w wielu przypadkach rolę człowieka może przejąć maszyna lub system nadzoru wizyjnego, to nic jednak nie zastąpi – w przypadku starych kolejek – sprawnego oka specjalisty, który szybko i sprawnie oceni np. stan toru w czasie panujących obecnie upałów. Dlatego każdy zarządca kolejki musi – stosując się do instrukcji i wymagań przepisów prawa, w odniesieniu do pracowników obsługi i ruchu pociągów – zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pracownikom, ale także – pośrednio – pasażerom.

Badania stanu zdrowia – fizycznego i psychicznego – to podstawa

Pracownicy, którzy prowadzą pociągi turystyczne, ale także zapewniają bezpieczny przejazd kolejki po trasie, obowiązkowo muszą poddać się corocznym badaniom okresowym oraz testom psychotechnicznym oraz specjalistycznym okresowym egzaminom. Egzaminy i testy mają zapobiec rutynie, która może prowadzić do niewłaściwego, niestarannego wykonywania obowiązków, a w konsekwencji – doprowadzić do wypadku. Dlatego tak ważny jest stały nadzór nad pracownikami, prowadzącymi ruch pociągów i każdorazowe badanie stanu trzeźwości przez przystąpieniem do obowiązków służbowych.

Ważne

Niektórzy zarządcy kolejek zlecają zadania bhp firmom zewnętrznym. Nie jest to dobry wybór, choć z pewnością jest ekonomicznie efektywny. Zatrudnienie specjalisty ds. bhp w firmie zajmującej się przewozami turystów powinno być standardem. W przypadku jakichkolwiek problemów, kontroli zewnętrznej, działania tzw. siły wyższej (pożaru, powodzi, itp.) pracownik będzie na miejscu, gotowy do wsparcia kierownictwa w sytuacji kryzysowej. W przypadku firmy zewnętrznej nie jest to już takie oczywiste.

Istotny w pracy specjalisty bhp, zatrudnionego u zarządcy kolejki wąskotorowej jest grafik szkoleń, realizowany na podstawie regulaminów i instrukcji. Ale powinien także organizować szkolenia kwalifikacyjne, które umożliwią pracownikom kolejki podejmowanie dodatkowych prac w ramach zadań, związanych z działalnością, niezbędną dla prawidłowego i efektywnego funkcjonowania kolejki. Przykładowo – maszynista kolejki wąskotorowej nie pracuje osiem, czy dwanaście godzin w ciągu dnia, jak ma to miejsce w przypadku osób, prowadzących pociągi pasażerskie lub towarowe w ruchu ciągłym, dlatego może realizować także inne zadania, np. związane z prowadzeniem drezyny, remontami wagonów czy lokomotyw, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i kwalifikacjami.

Ważne

Priorytetem dla specjalisty ds. bhp w spółce, zajmującej się przewozami turystycznymi koleją, powinna być bezwypadkowość. W trosce o najwyższe standardy obsługi pasażerów i zapewnienie bezpiecznej pracy pracownikom niezbędne są stale aktualizowane karty oceny ryzyka zawodowego, z opisem potencjalnych zagrożeń dla bhp, stanu technicznego urządzeń, natężenia hałasu – co w przypadku wąskotorowych kolejek spalinowych jest problemem – ale także dopuszczalnego zanieczyszczenia, związanego z emisją spalin.

Dodatkowe atrakcje wymagają szczegółowych procedur

Zazwyczaj zarządca kolejki zatrudnia pracowników na zasadzie umowy o pracę, w której precyzyjnie określone są standardy postępowania i obowiązki. Uzupełnieniem zapisów umowy są przepisy prawa, zarządzenia i instrukcje, z którymi pracownik musi się zapoznać i zadeklarować ich znajomość. Specjalista ds. bhp może także – a jest to jak najbardziej wskazane – przeprowadzić egzamin ze znajomości szczegółowych przepisów. Jest to szczególnie ważne, gdy właściciel kolejki – aby zapewnić możliwie jak najlepsze i najbardziej efektywne zagospodarowanie czasu pracy pracowników – nakłada dodatkowe obowiązki np. na kierownika pociągu czy konduktora. W czasie postoju pociągu na stacji, lub na trasie – co w przypadku pociągów wąskotorowych jest zwyczajowym postępowaniem, wpisanym do rozkładu jazdy – drużyna konduktorska przykładowo może organizować konkursy dla turystów lub zapewniać pasażerom bezpieczne odwiedziny w kabinie maszynisty, co jest atrakcją dla najmłodszych, ale także nieco starszych pasażerów. Jednak zapewnienie takiej atrakcji musi być poprzedzone szczegółową procedurą postępowania, która obowiązuje obsługę pociągu i maszynistę.

Ważne

Coraz częściej kolejki wąskotorowe przyciągają reklamodawców. Twórcy reklam, chcąc uatrakcyjnić przekaz promocyjny, są zainteresowani współpracą z właścicielami wąskotorówek w produkcji spotów reklamowych. Przed podpisaniem umowy o współpracy warto omówić szczegółowo zagadnienia bhp, dotyczące realizacji czasem zupełnie nierealnych pomysłów, np. związanych z podróżowaniem aktora na dachu wagonu. W trosce o bezpieczeństwo aktorów, ale także  własnych pracowników, trzeba bezwzględnie i szczegółowo – z udziałem specjalisty ds. bhp – omówić wszystkie planowane przez reżysera sceny, z uwzględnieniem potencjalnych zagrożeń. Bo pracownicy działów promocji i reklamy często nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa, jakie stwarza kolejka wąskotorowa, nawet poruszająca się powoli.

Autor: 

Magdalena Pokrzycka-Walczak
dziennikarka specjalizująca się w tematyce ochrony zdrowia

Magdalena Pokrzycka-Walczak

Autor: Magdalena Pokrzycka-Walczak

Ekonomistka, dziennikarka, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień psychologicznych w zakresie bhp, głównie w obszarach ochrony zdrowia i transportu.