Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Mechanizacja robót szczególnie niebezpiecznych to mniej wypadków

Ze statystyk wynika, że ponad dwie trzecie wypadków w kopalniach powstaje z powodu błędu człowieka. Wyższy Urząd Górniczy zadecydował, że w związku z tym priorytetem w dziedzinie bezpieczeństwa będzie lepszy nadzór nad pracownikami firm usługowych i mechanizacja prac wiążących się z największym ryzykiem.

Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie obradowała w Katowicach na temat zagrożeń, z którymi wiąże się zawód górnika. Szczególną uwagę poświęcono najczęstszym przyczynom wypadków śmiertelnych – w tym roku w kopalniach zginęło już 6 osób, a 4 odniosły poważne obrażenia. Komisja ustaliła, że – podobnie jak w poprzednich latach – ofiarami wypadków często są pracownicy zatrudnieni przez prywatne firmy świadczące usługi dla kopalni. Z kolei najczęstszą przyczyną śmierci było przygniecenie źle zabezpieczonymi skałami stropowymi.

   Stąd pomysł, by wprowadzić mechanizację robót związanych z likwidacją wyrobisk za frontem ścian, a także bardziej rygorystyczne egzekwować ustalenia projektów technicznych przy likwidacji ścian wydobywczych. Duży nacisk położono również na kontrole robót wykonywanych przez pracowników firm usługowych, a także podnoszenie ich świadomości w zakresie bhp – wszystko po to, by wyeliminować zachowania ryzykowne.

Przedstawiciele nadzoru górniczego zgodzili się również z działaczami Związku Zawodowego Pracowników Przeróbki Mechanicznej Węgla, pikietującymi pod katowicką siedzibą WUG, którzy postulowali wprowadzenie katalogu dobrych praktyk. Ma on na celu poprawienie stanu bezpieczeństwa, liczy 11 punktów i może być w miarę potrzeby rozszerzany o kolejne wnioski.

Autor: 

Marcin Śpiewakowski