Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Ministerstwo Pracy przypomina o obowiązku zapewniania pracownikom bezpiecznych warunków pracy, w tym ochrony przed COVID-19

Ministerstwo Pracy przypomina o obowiązku zapewniania pracownikom bezpiecznych warunków pracy, w tym ochrony przed COVID-19

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwróciło uwagę na konieczność przestrzegania w przedsiębiorstwach zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Minister pracy podkreśliła, że sprawdzaniem, czy pracodawcy wywiązują się z tego obowiązku, zajmuje się obecnie Państwowa Inspekcja Pracy.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg stwierdziła, że mimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19, większość przedsiębiorców potrafiło w tym czasie zapewnić swoim pracownikom odpowiednie i przede wszystkim bezpieczne warunki do pracy. Jednak zagrożenie jest wciąż realne i już teraz należy przygotować się do nadejścia drugiej fali zachorowań.

 

Minister podkreśliła też, że choć pracodawcy włożyli ogromny wysiłek w zapewnienie ochrony swoim pracownikom w czasie pandemii, MRPiPS nadal otrzymuje sygnały o tym, że nie w każdym miejscu pracy przestrzegane są podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Ważne

Państwowa Inspekcja Pracy już teraz prowadzi wzmożone i szczegółowe kontrole w firmach w zakresie zapewnienia pracownikom ochrony przed COVID-19. Sprawdzane jest przede wszystkim to:

  • czy pracownicy mają zapewnione odpowiednie i bezpieczne warunki pracy,
  • czy wprowadzono działania ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa,
  • czy przeprowadzone zostały szkolenia bhp.

Firmy mają obowiązek zapewnić swoim pracownikom warunki pozwalające na wykonywanie pracy w sposób bezpieczny i niezagrażający zdrowiu.  Zdrowie i życie pracowników jest bowiem priorytetem. Jednocześnie pani minister przypomniała o przestrzeganiu w przedsiębiorstwach podstawowych zasad bezpieczeństwa, m.in.:

  • stosowanie osłony ust i nosa,
  • zapewnienie środków do dezynfekcji rąk oraz powierzchni płaskich,
  • zapewnienia bezpiecznej odległości między pracownikami.

Zagrożenie jest wciąż realne. Dlatego już teraz należy przygotować się do nadejścia drugiej fali zachorowań. - wyraźnie zaznaczyła szefowa resortu pracy.

Źródło:

www.gov.pl