Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Nowe laboratoria do badań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników

Nowe laboratoria do badań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników

7 października 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy. Tym razem były powody do świętowania. Spotkanie połączone było bowiem z uroczystym otwarciem nowych laboratoriów badawczych w ramach Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (Tech-Safe-Bio). Nowe laboratoria mają służyć prowadzaniu badań naukowych ukierunkowanych na ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

Powstanie nowych i nowoczesnych laboratoriów badawczych w ramach Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (Tech-Safe-Bio) możliwe było dzięki współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej. Na powierzchni ok. 6000 m2 w specjalistycznych laboratoriach prowadzone będą prace badawcze obejmujące projektowanie i rozwój innowacyjnych metod oraz rozwiązań technicznych dla różnych sektorów gospodarki krajowej z ukierunkowaniem na ograniczanie negatywnych skutków oddziaływania zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych na człowieka w środowisku pracy.

W najnowszej generacji laboratoriach Tech-Safe-Bio prowadzone będą badania naukowe ukierunkowane na ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników m.in. w zakresie:

 • Kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka
 • Oceny narażenia zawodowego związanego z obecnością w środowisk pracy szkodliwych czynników biologicznych i pyłów, w tym zagrożeń związanych z użyciem nanomateriałów
 • Odziaływania środowiska materialnego i psychospołecznego na pracowników.
 • Zagrożeń polami elektromagnetycznymi i elektrostatycznych 
 • Zagrożeń mechanicznych, elektrycznych i promieniowaniem optycznym
 • Zagrożeń hałasem i drganiami mechanicznymi
 • Projektowania bezpiecznych stanowisk pracy z wykorzystaniem technik rzeczywistości wirtualnej i symulacji komputerowej
 • Rozwoju zaawansowanych technologii w zakresie środków ochrony indywidualnej
Ważne

Nowoczesna infrastruktura i aparatura badawcza pozwolą na prowadzenie badań naukowych z wykorzystaniem zaawansowanych i unikatowych technik wspomaganych modelowaniem i symulacją komputerową oraz rzeczywistością wirtualną (VR).

Badania i programy naukowe realizowane będą w 17 specjalistycznych laboratoriach. Wśród nich znajdziemy m.in. laboratoria: 

 • badań sprawności sensorycznej i psychoruchowej,
 • diagnozy i adaptacji psychospołecznej,
 • modelowania warunków oświetleniowych,
 • badań mechanicznych maszyn i środków transportu pionowego,
 • technik bezpieczeństwa w systemach sterowania,
 • rzeczywistości wirtualnej,
 • badań nanoaerozoli i bioaerozoli,
 • audiometrii i badań akustycznych,
 • badań zagrożeń elektromagnetycznych i elektrostatycznych.

W laboratoria Tech-Safe-Bio swoje badania prowadzić będą zespoły pracowników naukowych instytutu, wraz z interdyscyplinarnym zespołem młodych specjalistów. Będą oni pracować nie tylko nad znacznymi już zagrożeniami występującymi w środowiskach pracy ale również nad takimi jeszcze nie do końca rozpoznanymi związanymi m.in. z polami elektromagnetycznymi oraz z nano- i biotechnologiami.

Miejmy nadzieję że nowe warunki pracy pozwolą naukowcom i badaczom odkryć i opracować nowe metody czy środki pozwalające zapewnić jeszcze lepszą ochronę zdrowia i bezpieczeństwo pracowników.

Opr. Red.