Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Nowe substancje chemiczne trafią na listę wykazu rakotwórczych substancji w miejscu pracy

Nowe substancje chemiczne trafią na listę wykazu rakotwórczych substancji w miejscu pracy

8 dodatkowych substancji chemicznych zostanie wpisanych na listę wykazu rakotwórczych substancji w miejscu pracy. Negocjatorzy z państw członkowskich UE i PE osiągnęli porozumienie w sprawie zmiany w dyrektywie ws. czynników rakotwórczych i mutagenów.

Już w styczniu 2017 r. Komisja Europejska zaproponowała wpisanie na listę wykazu rakotwórczych substancji w miejscu pracy 25 nowych substancji. Wśród nich znalazły się m.in.:

 • zużyty olej silnikowy (zagrożenie rakiem skóry),
 • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), które powstają np. w wyniku produkcji koksu lub aluminium;
 • epichlorohydryna (występuje przy produkcji papieru).

Jednak negocjatorom z państw członkowskich UE i PE dopiero teraz udało się osiągnąć porozumienie w tej sprawie. Efektem tego porozumienia będzie zmiana w dyrektywie ws. czynników rakotwórczych i mutagenów. Pojawi się w niej 8 dodatkowych substancji chemicznych, w tym spaliny z silników Diesla, które uznane zostały za czynniki rakotwórcze.

"Dokonaliśmy dziś kolejnego ważnego kroku dla zagwarantowania europejskim pracownikom ochrony przed nowotworami pochodzenia zawodowego. (...) "Zapewni to lepszą ochronę ponad 20 milionom pracowników w Europie. W szczególności skorzystają na tym pracujący w przemyśle chemicznym, metalowym i samochodowym, kierowcy zawodowi, pracownicy budowlani oraz pracownicy stoczni i magazynów" – podkreśliła po wypracowaniu porozumienia unijna komisarz ds. zatrudnienia i spraw społecznych Marianne Thyssen.

Jak wynika z danych Komisji Europejskiej 52 % wszystkich zgonów związanych z wykonywaną pracą spowodowane jest chorobami nowotworowymi. Dlatego określane są one jako największy "cichy zabójca" w miejscu pracy.

Nowe substancje chemiczne oficjalnie uznane za rakotwórcze to bardzo istotna zmiana dla pracowników ale i pracodawców.

Jak powszechnie wiadomo narażenie na substancje chemiczne w miejscu pracy może być przyczyną chorób nowotworowych. Z tym faktem nikt już nie dyskutuje. Dyskutuje się natomiast stale w kwestii, które konkretnie substancje i w jakich stężeniach przyczyniają się do powstawania chorób nowotworowych. Uznanie i wpisanie nowych substancji ma ogromne znaczenie dla zdrowia pracowników – ich zdrowia, ale i dla pracodawców z uwagi na ich obowiązki. Będą to kolejne substancje, które trzeba będzie zidentyfikować na stanowiskach pracy, zbadać ich stężenie i określić oraz podjąć działania zmierzające do ich wyeliminowania, a jeżeli to niemożliwe do ograniczenia.

Nowotworom spowodowanym narażeniem na działanie substancji chemicznych w miejscu pracy można zapobiec poprzez zmniejszenie lub wyeliminowanie takiego narażenia.

Trzeba podkreślić, że większość państw członkowskich (w tym Polska) ma dla wielu substancji rakotwórczych określone krajowe dopuszczalne wartości narażenia (NDS). Niestety często bywa ze są one różne w różnych krajach. Zatem pracownicy nie są w równym stopniu chronieni.

KE pracuje nad następnymi zmianami w dyrektywie ws. czynników rakotwórczych i mutagenów.

Kolejna proponowana przez KE zmiana w dyrektywie w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów z kwietnia 2018 r. dotyczy konieczność wprowadzenia w UE limitów dla pięciu substancji występujących w środowisku pracy. Chodzi o:

 1. kadm i jego związki nieorganiczne,
 2. beryl i jego związki nieorganiczne,
 3. kwas arsenowy,
 4. nieorganiczne związki arsenu oraz
 5. formaldehyd.

Z całą pewnością będzie to znacząca zmiana dla firm zajmujących się m.in.

 • produkcją i rafinacją kadmu,
 • produkcją akumulatorów niklowo-kadmowych,
 • wytopem cynku i miedzi,
 • odlewnictwem,
 • produkcją szkła, tworzyw sztucznych.

Działających w branży elektronicznej, budownictwie oraz recyklingu.

Zmienione przepisy dyrektywy ws. czynników rakotwórczych i mutagenów, weszły w życie formalnie, kompromis muszą jeszcze zatwierdzić przedstawiciele państw członkowskich w Radzie UE oraz Parlament Europejski.

Opr. Red.