Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

O skuteczności, efektach i ekonomicznym aspekcie programów prewencyjnych PIP

O skuteczności, efektach i ekonomicznym aspekcie programów prewencyjnych PIP

Możliwość udziału w programach prewencyjnych PIP jest dla wielu przedsiębiorców i pracodawców okazją do poprawy warunków pracy w zakładach prac w sposób nieskomplikowany i przy stosunkowo niewielkich kosztach.” – mówił Roman Giedrojć, Główny Inspektor Pracy, podczas prezentowania Komisji ds. Kontroli Państwowej efektów działań prewencyjnych PIP w latach 2013-2015. Poznaj efekty tej działalności PIP.  

Już na początku swojego wystąpienia Roman Giedrojć , Główny Inspektor pracy, referując – 25 stycznia br. – Komisji ds. Kontroli Państwowej realizację działań prewencyjnych PIP w latach 2013-2015, podkreślał, że osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa pracy wymaga partnerskiego udziału wszystkich stron stosunku pracy.

Podkreślał też, że przekazywanie wiedzy, przekonywanie oraz wypracowanie właściwych postaw wśród pracodawców i pracowników to jeden ze skutecznych środków zapobiegania zagrożeniom w środowisku pracy.

Chociaż, jak wiadomo przekonywanie i namawianie na podjęcie określonych działań przez inspektora podczas wizyty w zakładzie nie ma takiej mocy sprawczej jak kontrola. Jednak przekonywanie bywa znacznie trwalsze niż przymus. Perswazja, informacja i edukacja oraz będąca ich wynikiem współpraca może być bardzo skuteczna, zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasu.” –przekonywał Roman Giedrojć.

Poznajmy programy prewencyjne PIP z lat 2013-2015 kierowane do małych i średnich przedsiębiorców.

W ciągu ostatnich lat wśród programów prewencyjnych prowadzonych przez PIP, cztery z nich skierowane były do pracodawców prowadzących mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu branż wysokiego ryzyka zawodowego. Chodzi o programy:

 • Zdobądź Dyplom PIP (dla mikro przedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników),
 • Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa (dla przedsiębiorstw i pracodawców zatrudniających do 50 osób),
 • program prewencyjny dla zakładów budowlanych - Budowa. STOP wypadkom! (dla przedsiębiorstw zatrudniających do 50 osób) oraz
 • program prewencyjny dla zakładów usług leśnych, wykonujących prace z zakresu pozyskiwania i zrywki drewna na rzecz Lasów Państwowych.

Pozostałe programy zakładały możliwość udziału wszystkich pracodawców, niezależnie od wielkości zatrudnienia czy skali zagrożeń. Wśród nich znajdujemy pogramy dotyczące m.in.: minimalnych wymagań bhp przy użytkowaniu maszyn oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu oraz innym czynnikom psychospołecznym.

Spójrzmy na efekty udziału w programach prewencyjnych PIP.

W trakcie programu prewencyjnego „Zdobądź Dyplom PIP” pracodawcy w procesie naprawczym najczęściej przeprowadzili w zakresie bhp działania związane z:

 • opracowaniem ryzyka zawodowego i instrukcji bhp,
 • szkoleniami bhp,
 • przeglądem ochron indywidualnych,
 • modernizacją zakładów pracy, w tym usunięciem ubytków posadzek, prawidłowym rozmieszczeniem stanowisk pracy, kapitalnym remontem budynków.
 • większym nadzorem nad bezpieczeństwem i higieną pracy oraz częstszą kontrolą
 • poprawą oświetlenia,
 • zatrudnieniem socjalistów ds. bhp.

Uczestnicy programu dla branży budowlanej przy pomocy inspektorów pracy opracowali instrukcje bezpiecznego wykonywania robót, dokonywali doboru środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, adekwatnych do stwierdzonych zagrożeń.

Uczestnicy programu dotyczącego prewencji wypadkowej najczęściej uzupełniali lub aktualizowali ocenę ryzyka zawodowego, modernizowali park maszynowy oraz organizowali dodatkowe szkolenia podnoszące kompetencje pracowników.  

W 2015 r. specjaliści PIP w ramach programu przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu oraz innym czynnikom psychospołecznym w miejscy pracy, przeprowadzili aż 131 szkoleń w których uczestniczyło:

 • 317 pracodawców,
 • ponad 3,4 tys. pracowników,
 • 119 organizacji związkowych,
 • 364 społecznych inspektorów pracy,
 • 117 przedstawicieli służb mundurowych i medycznych.

Uczestnikom szkoleń wyjaśniono prawne aspekty zjawisk mobbingu, dyskryminacji, molestowania oraz wskazano sposoby im zapobiegania.

Podsumujmy i oceńmy rezultaty działań prewencyjnych PIP.

Zdaniem szefa PIP, najbardziej obiektywną i najpewniejszą metodą oceny skuteczności działań prewencyjnych są kontrole audytowe, które stanowią ostatni etap realizowanych programów. Są one również okazją, by się upewnić, że samokontrola ze strony pracodawcy została przeprowadzona poprawnie, a pracownicy mają zapewnione bezpieczne warunki pracy.

W latach 2013-2015 do trzech pierwszych programów prewencyjnych przystąpiło 4591 pracodawców, a 2579 spośród nich ukończyło je, przechodząc pozytywnie kontrolę audytową. W minionym roku kontrole sprawdzające przeprowadzono w 1460 zakładach pracy, co oznacza, że 75 % uczestników programów poddało się weryfikacji w zakresie dostosowania zakładów do obowiązujących przepisów. Większość kontrolowanych podmiotów została oceniona pozytywnie.

W programie dotyczącym prewencji wypadkowej i „Zdobądź Dyplom PIP” pozytywnym wynikiem ukończyło się około 71 kontroli audytowych. W programie budowlanym i maszynowym około 62% kontroli audytowych. A w programie dla zakładów usług leśnych pozytywną ocenę z kontroli audytowych uzyskało ponad 80 %.

Reasumując szef PIP podkreślał przed Komisją, iż prowadzenie programów prewencyjnych jest istotne i potrzebne ze względu na ich komplementarną funkcję w stosunku do kontrolnej działalności PIP.

Właściwy dobór tematyki i adresatów działań prewencyjnych wpływa wyraźnie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczestników programów. Co więcej poprawa ta jest trwała i w większości przypadków udział w programie prewencyjnym PIP daje rękojmię utrzymania zadowalającego stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach pracy uczestniczących w programie.” – mówił Giedrojć.

Główny Inspektor Pracy zwrócił również uwagę na ekonomiczny aspekt programów prewencyjnych. – „Możliwość udziału w programach prewencyjnych PIP jest dla wielu przedsiębiorców i pracodawców okazją do poprawy warunków pracy w zakładach prac w sposób nieskomplikowany i przy stosunkowo niewielkich kosztach. Bezpłatne szkolenia ofererowane przez PIP dają szansę zdobycia wiedzy o obowiązkach osób zarządzających pracownikami i sposobach zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Wskazówki udzielne przez inspektorów PIP w trakcie szkoleń i wizyt w zakładach pracy pozwalają zdiagnozować miejsca o największych zagrożeniach wypadkowych, a dzięki przykładom dobrych praktyce obniżają poziom tych zagrożeń w sposób szybki i mało kosztowny.” – zaznaczył przed Komisją ds. Kontroli Państwowej szef PIP. 

Autor: 

Kinga Grodzicka-Lisek

Kinga Grodzicka-Lisek

Autor: Kinga Grodzicka-Lisek

Prawnik, specjalizujący się w zagadnieniach prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Kilkuletni pracownik kancelarii adwokackiej. Autorka wielu tekstów i porad w zakresie prawa pracy oraz bhp. Redaktor „Portalu bhp” i była redaktor naczelna „Bhp w firmie” w 2011 r., redaktor prowadząca poradnik „Szkolenia bhp w firmie” w latach 2007-2009.