Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Okręgowe inspektoraty pracy przyjrzą się urządzeniom technicznym

Okręgowe inspektoraty pracy przyjrzą się urządzeniom technicznym


Podczas posiedzenia Rady Ochrony Pracy w dniu 19 lutego poruszono tematykę przestrzegania wymogów dopuszczania do użytkowania maszyn i urządzeń technicznych oraz systemu potwierdzania kwalifikacji pracowników użytkujących takie maszyny i urządzenia. W planach kontrolnych 6 okręgowych inspektoratów pracy ujęte jest w szczególności badanie posiadanych przez pracowników wymaganych kwalifikacji oraz prawidłowego dopuszczania wózków jezdniowych do użytkowania.


Inspekcja pracy nadzoruje całą sferę użytkowania maszyn i urządzeń technicznych, łącznie z ich montażem, demontażem i eksploatacją, w tym dopuszczeniem do eksploatacji, obsługą, konserwacją, przeglądami i remontami.

W latach 2010-2012 inspektorzy pracy wydali 529 decyzji, głównie wstrzymania prac lub wstrzymania eksploatacji urządzeń, gdy powodowało to bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia. W samym tylko 2012 roku powiadomili 919 razy organy UDT o przypadkach użytkowania urządzeń technicznych bez decyzji urzędu (lub wbrew takiej decyzji). Skierowanych zostało do prokuratury 14 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z zaistniałymi wypadkami przy pracy.

W latach 2010-2012 podczas kontroli uprawnień kwalifikacyjnych do pracy z urządzeniami poddozorowymi posiadanych przez pracowników wydanych zostało prawie 700 decyzji. Skierowano w nich do innych prac prawie 1,5 tys. pracowników. W ponad 300 wnioskach pracodawcy zostali upomniani o przestrzeganie obowiązków w tym zakresie.

Zdarzenia związane z urządzeniami objętymi dozorem technicznym stanowią Ok 7% liczby wypadków badanych przez PIP. Wśród tych zdarzeń ponad połowa dotyczy wózków jezdniowych.

Autor: Marcin Papierz

Prawnik, redaktor PortaluBHP.pl, redaktor naczelny kwartalnika NORMAbhp.pl.