Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Okręgowe inspektoraty pracy przyjrzą się urządzeniom technicznym


Podczas posiedzenia Rady Ochrony Pracy w dniu 19 lutego poruszono tematykę przestrzegania wymogów dopuszczania do użytkowania maszyn i urządzeń technicznych oraz systemu potwierdzania kwalifikacji pracowników użytkujących takie maszyny i urządzenia. W planach kontrolnych 6 okręgowych inspektoratów pracy ujęte jest w szczególności badanie posiadanych przez pracowników wymaganych kwalifikacji oraz prawidłowego dopuszczania wózków jezdniowych do użytkowania.


Inspekcja pracy nadzoruje całą sferę użytkowania maszyn i urządzeń technicznych, łącznie z ich montażem, demontażem i eksploatacją, w tym dopuszczeniem do eksploatacji, obsługą, konserwacją, przeglądami i remontami.

W latach 2010-2012 inspektorzy pracy wydali 529 decyzji, głównie wstrzymania prac lub wstrzymania eksploatacji urządzeń, gdy powodowało to bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia. W samym tylko 2012 roku powiadomili 919 razy organy UDT o przypadkach użytkowania urządzeń technicznych bez decyzji urzędu (lub wbrew takiej decyzji). Skierowanych zostało do prokuratury 14 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z zaistniałymi wypadkami przy pracy.

W latach 2010-2012 podczas kontroli uprawnień kwalifikacyjnych do pracy z urządzeniami poddozorowymi posiadanych przez pracowników wydanych zostało prawie 700 decyzji. Skierowano w nich do innych prac prawie 1,5 tys. pracowników. W ponad 300 wnioskach pracodawcy zostali upomniani o przestrzeganie obowiązków w tym zakresie.

Zdarzenia związane z urządzeniami objętymi dozorem technicznym stanowią Ok 7% liczby wypadków badanych przez PIP. Wśród tych zdarzeń ponad połowa dotyczy wózków jezdniowych.

Autor: Marcin Papierz

Prawnik, redaktor PortaluBHP.pl, redaktor naczelny kwartalnika NORMAbhp.pl.