Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Omówienie wyników pilotażowego projektu dotyczącego starszych pracowników

Omówienie wyników pilotażowego projektu dotyczącego starszych pracowników

22 września 2015 r. w Brukseli EU-OSHA przedstawiła wyniki projektu dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy starszych pracowników. Eksperci ds. BHP oraz przedstawiciele Komisji i partnerów społecznych UE mieli możliwość omówienia i zatwierdzenia tych wyników oraz wniesienia wkładu w analizę końcową.

Pilotażowy Projekt Parlamentu Europejskiego dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy starszych pracowników, powierzony EU-OSHA w 2013 r. przez Komisję Europejską, zbliża się do etapu końcowego. EU-OSHA przedstawiła wyniki projektu na konferencji w Brukseli w 22 września 2015 r. Analiza końcowa ma zostać opublikowana na początku 2016 r. Sesje dyskusyjne na konferencji poświęcone były głównym tematom projektu, takim jak:

 • starzenie się, BHP a płeć;
 • polityka, strategie, programy i działania w zakresie BHP;
 • praktyki w miejscu pracy i wsparcie dla przedsiębiorstw;
 • systemy i programy rehabilitacji i powrotu do pracy.

Wdrażanie projektu rozpoczęło się w czerwcu 2013 r. i ma zakończyć się do końca 2015 r.

Celem projektu Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku – bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) w kontekście starzejącej się siły roboczej jest ocenienie wymagań wstępnych, jakie muszą spełnić strategie i systemy w obszarze BHP, aby należycie uwzględniały specyfikę starzejącej się siły roboczej i zapewniały objęcie wszystkich pracowników lepszymi środkami zapobiegawczymi przez cały okres ich aktywności zawodowej.

Wyniki tego projektu zostaną wykorzystane do wsparcia rozwoju polityki i posłużą jako źródło przykładów skutecznych i innowacyjnych praktyk. W ten sposób podejmowane działania mają zwrócić uwagę na elementy, które już obecnie funkcjonują prawidłowo, i na środki, które należy podjąć lub którym należy nadać priorytet, a także określić główne bodźce i przeszkody w kontekście skutecznej realizacji inicjatyw politycznych w tym obszarze.

W ramach projektu analizowane były:

 • polityki, strategie, programy i działania w obszarze BHP odnoszące się do pracowników w starszym wieku w państwach członkowskich UE i w innych państwach;
 • polityki, strategie i działania w obszarze zdolności do zatrudnienia i powrotu do pracy w państwach członkowskich i w innych państwach;
 • studia przypadku poświęcone programom i inicjatywom wspierającym realizowanym w miejscu pracy;
 • poglądy zainteresowanych stron, pracodawców, pracowników i przedstawicieli pracowników w sektorze BHP, skupiając się na ich doświadczeniach, motywacjach, potrzebach i stojących przed nimi wyzwaniach;
 • narzędzia i wytyczne ułatwiające zarządzanie kwestiami BHP dotyczącymi starzejącej się siły roboczej w miejscach pracy;
 • kwestie związane z płcią.
Źródło:

www.osha.europa.eu/pl