Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

OPZZ wesprze działania PIP

OPZZ wesprze działania PIP

OPZZ będzie postulować o podjęcie dyskusji w ramach Rady Dialogu Społecznego na temat zwiększenia finansowania PIP oraz wzmocnienia jej uprawnień. Rada OPZZ dostrzega bowiem niewystarczające środki prawne PIP w stosunku do skali i wagi naruszeń przez pracodawców przepisów prawa pracy. Takie ustalenia zapadły na posiedzeniu Rady OPZZ w Warszawie. Poznaj szczegóły tych ustaleń i podjętej współpracy.

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz wraz z zastępcami Małgorzatą Hofman i Leszkiem Zającem uczestniczyli w posiedzeniu Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie, które odbyło się 9 grudnia 2015 r.

Na posiedzeniu Rady OPZZ poruszone zostały problemy związane z przestrzeganiem praworządności w stosunkach pracy, zgłaszane przez organizacje związkowe. Członkowie kierownictwa GIP odpowiadali również na pytania członków Rady.

Uwagę uczestników Rady zwróciły problemy, wielokrotnie podnoszone przez inspektorów PIP, dotyczące:

W tym zakresie Rada widzi konieczność wzmożenia działalności kontrolno-prewencyjnej.

Rada OPPZ dostrzega też zjawisko postrzeganie Państwowej Inspekcji Pracy jako instytucji kontrolnej, z niewystarczającymi środkami prawnymi w stosunku do skali i wagi naruszeń przez pracodawców przepisów prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp.

Dlatego też Rada OPZZ wnosi o wzmocnienie uprawnień PIP, aby zwiększyć jej skuteczność i efektywność. Niemniej jednak zdaje sobie sprawę, że w tym celu konieczne jest również zwiększenie nakładów finansowania PIP. W związku z tym Rada zapowiada, że OPZZ będzie wnioskować o podjęcie dyskusji na ten temat w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Warto też podkreślić, że obie strony pozytywnie oceniły wzajemną współpracę, zarówno na szczeblu terenowym jak i centralnym.

Opr. Red.