Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

PIP ponownie stara się o większy budżet i podwyżki dla pracowników

PIP ponownie stara się o większy budżet i podwyżki dla pracowników

Na październikowym posiedzeniu Rady Ochrony Pracy Główny Inspektor Pracy przedstawił projekt budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2019 rok. W przyszłym roku szef PIP planuje podwyżki dla swoich pracowników oraz zwiększenie liczby etatów. To już drugie podejście, po nieudanej zeszłorocznej próbie, wynegocjowania większych pieniędzy na nowe i dotychczasowe stanowiska pracy w PIP. Jak co roku ROP popiera starania GIP.

Tak samo, jak w zeszłym roku, tak również w tegorocznym planie budżetowym PIP znalazło się zwiększenie wydatków na fundusz wynagrodzeń – w 2019 r. o 9,2% w stosunku do ustawy budżetowej na 2018 r. W zeszłym roku szef PIP chciał 8% wzrostu wydatków na pensje swoich pracowników. Jednak ustawa okołobudżetowa pozbawiła PIP dodatkowych pieniędzy na te cele. W tym roku temat powraca. Planowany jest wzrost wydatków na dotychczasowe wynagrodzenia o 8%, a także zwiększenie funduszy na planowane nowe etaty o 1,3 %.

Oferty pracy w PIP nie są konkurencyjne na rynku pracy

Realizacja zadań PIP wymaga wzmocnienia kadrowego. Trzeba zauważyć, że co roku zwiększa się zakres zadań, którymi obarczana jest inspekcja pracy. Od kandydatów na inspektorów oczekuje się szerokiej wiedzy specjalistycznej, ale również doświadczenia w pracy zgodnej z kierunkiem wykształcenia. Ponadto, aby stać się pełnoprawnym inspektorem PIP konieczne jest ukończenie aplikacji inspektorskiej.

Teraz PIP nadrabia braki w zatrudnieniu wynikające z przejścia pracowników na emeryturę. W latach 2016-2018 z PIP odeszło ogółem 398, w tym na 234 osoby na emeryturę. Obecnie stan zatrudnienia (na 30.09.2018 r.)w PIP to 2560 pracowników, z tego 2278 to zatrudnieni w Okręgowych Inspektoratach Pracy. 

Niestety oferty pracy dla inspektorów PIP nie są konkurencyjne na rynku pracy, a wymagania wobec kandydatów wysokie. Tym bardziej że kierowane są do grupy specjalistów (inżynierów, prawników).

Obecnie trwa proces rekrutacji na inspektorów PIP. Planowane są 32 nowe etaty, które pozwoliłyby na otworzenie w 2019 r. dodatkowej aplikacji inspektorskiej.

Jak podkreślił Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy, na posiedzeniu ROP – „(…) zabezpieczenie realizacji zadań – nie tylko w 2019 roku, ale również w latach następnych – wymaga przywrócenia takiej atrakcyjności poziomu wynagrodzeń, by urząd mógł zatrudniać wysokokwalifikowaną kadrę magistrów inżynierów i prawników.”

Planowany wzrost nakładów na wynagrodzenia pracowników PIP znacząco wpływa na samą kwotę wydatków inspekcji. Według planu wydatki PIP pochłoną 350 mil 560 tys. zł, to jest o 8% więcej niż przewidywane wydatki w tym roku. O tym jednak, czy PIP uzyska pieniądze niezbędne na podwyżki wynagrodzeń przekonamy się dopiero po zaopiniowaniu planu budżetu przez Komisje Finansów i Kontroli Państwowej.

Innym znaczącym powodem większych prognozowanych wydatków PIP (w grupie pozostałych wydatków bieżących) jest wzrost wydatków na użytkowanie rozległej sieci komputerowej PIP WAN.

Nadal głównym źródłem dochodów PIP są kary pieniężne

Oczywiście oprócz planowanych wydatków szef PIP przedstawił Radzie Ochrony Pracy również planowane dochody urzędu. Szacuje się, że będą one wyższe od planu tegorocznego o ponad 350 tys. zł. Szef PIP spodziewa się bowiem wyższych niż w bieżącym roku dochodów z tytułu usług hotelowych, gastronomicznych i szkoleniowych świadczonych w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu, z grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, a także ze sprzedaży składników majątkowych.

Przewidywane dochody PIP w 2019 r. wynosić powinny 1 728 000 zł.

Nadal jak się okazuje głównym źródłem dochodów PIP są kary pieniężne nakładane przez inspektorów – stanowią one 68,3% wszystkich planowanych dochodów. Wpływy z tego tytułu zaplanowano na kwotę 1 180 000 zł.

Drugie co do wielkości dochody PIP pochodzić będą z tytułu usług hotelowych, gastronomicznych i szkoleniowych świadczonych w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu, a także ze sprzedaży składników majątkowych. PIP planuje sprzedaż 13 samochodów służbowych na łączną kwotę około 106 tys. zł.

Źródło: www.sejm.pl

Autor: 

Kinga Grodzicka-Lisek

prawnik specjalizujący się w prawie pracy i bhp

Kinga Grodzicka-Lisek

Autor: Kinga Grodzicka-Lisek

Prawnik, specjalizujący się w zagadnieniach prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Kilkuletni pracownik kancelarii adwokackiej. Autorka wielu tekstów i porad w zakresie prawa pracy oraz bhp. Redaktor „Portalu bhp” i była redaktor naczelna „Bhp w firmie” w 2011 r., redaktor prowadząca poradnik „Szkolenia bhp w firmie” w latach 2007-2009.