Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Przepisy o szkoleniach bhp do zmiany zdaniem Zespołu ds. BHP powołanego w ramach Pracodawców RP

Przepisy o szkoleniach bhp do zmiany zdaniem Zespołu ds. BHP powołanego w ramach Pracodawców RP

Na pierwszym inauguracyjnym posiedzeniu Zespołu ds. BHP powołanym przez Pracodawców RP dotknął ostatnio często poruszanej kwestii szkoleń bhp. Zespół oczywiście ma nieco inne spojrzenie i refleksje w sprawie przepisów dotyczących szkoleń bhp niż np. przedstawiciele PIP i CIOP. Niemniej jednak zgoda dotyczy konieczności wprowadzenia zmian w przepisach regulujących kwestie szkoleń bhp i obowiązków pracodawców z tym związanych.

Na inauguracyjnym posiedzeniu Zespołu ds. BHP w siedzibie Pracodawców RP, 25 października 2016 r. członkowie zespołu poruszyli kwestię przepisów dotyczących szkoleń bhp. Powód – przepisy o szkoleniach BHP, mają już kilkanaście lat w niestety nie nadarzają za realiami rynku pracy.

Przepisy o szkoleniach bhp nie są jasno określone

Zdaniem eksperta Pracodawców RP Witolda Polkowskiego –„ Pracodawcy w praktyce mają obowiązek szkolić także pracowników tymczasowych, zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, praktykantów, a nawet pracowników innych firm, którzy wykonują dla nich prace. W tej regulacji tak naprawdę nie jest to jasno określone, ponieważ rozwiązania na rynku pracy znacząco się zmieniły od czasu, gdy ten przepis był uchwalany.

Polkowski podkreślił też, że w przepisie nie wspomina się o e-learningu, bo kilkanaście lat temu takie zjawisko nie było powszechne. – Zupełnie też pominięto zagadnienia stresu pracowniczego – dodał.

Zaś Tadeusz Pustelnik z Work Service zwrócił uwagę że – „Kodeks pracy ustanawia obowiązek przeprowadzenia szkolenia wstępnego dla pracownika nawet, jeśli przerwa między umowami to zaledwie jeden dzień, a stanowisko pracy pozostaje takie samo. To bez sensu – powinny obowiązywać takie rozwiązania, jak przy badaniach lekarskich, gdzie jeśli przerwa nie przekracza 30 dni, badań nie trzeba powtarzać.

Trzeba skończyć z fikcyjnymi rozwiązaniami i rozbieżnością w interpretacji przepisów bhp

Wśród innych problemów poruszanych na posiedzeniu Zespołu ds. BHP znalazł się kwestie:

  • Przepisów, które w zasadzie wymuszają na pracodawcach rozwiązania fikcyjne.

Zdaniem Tadeusza Zająca można walczyć z tym problemem wprowadzając bardziej przejrzyste rozwiązania i dostosowując je do realiów rynku pracy.

  • Rozbieżności w interpretacji przepisów BHP przez różne organy administracji – Państwową Inspekcję Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urzędy Skarbowe.
  • Zwiększania świadomości znaczenia rozwiązań BHP wśród kadry kierowniczej.

– „Trzeba uświadomić pracodawcom praktyczne konsekwencje odpowiedniego korzystania ze środków ochrony indywidualnej. Starajmy się jednak zarekomendować takie rozwiązania, które nie stanowią przeszkody dla kadry kierowniczej – jeśli nie ma „przykładu z góry”, pojawiają się problemy.” –  mówił Tadeusz Zając.

Zespół powinien rekomendować zmiany prawa odpowiadające realiom rynku pracy

Natomiast doradca Prezydenta Pracodawców RP Tadeusz Zając zwracał wagę że – rekomendacje Zespołu powinny koncentrować się na aktualizacji przepisów w sposób odpowiadający realiom rynku pracy, a z drugiej strony zaproponować takie sformułowania regulacji, by zapewnić ich przejrzystość i jednoznaczność – nie uszczuplając przy tym zakresu ochrony pracowników – ocenił.

Przewodniczący Zespołu ds. BHP Rafał Hrynyk podkreślił, że bezpieczeństwo i higiena pracy to nie tylko kwestie czysto techniczne, ale także prawne, zdrowotne i środowiskowe. Dlatego też jego zdaniem należy wypracować standardy odpowiadające nowym praktykom na rynku pracy, nowym potrzebom pracodawców i pracowników.

Tadeusz Zając zwrócił też uwagę, że choć samo zaangażowanie Organizacji gwarantuje poważne potraktowanie propozycji przez decydentów, to należy zdawać sobie sprawę, że kształtowanie legislacji nie jest łatwe, a w grę wchodzi wiele czynników. – To co z pewnością możemy i powinniśmy zrobić, to opracować takie rekomendacje, by mieć poczucie, że przedstawiliśmy najlepsze praktyczne propozycje, na jakie nas stać – zakończył.