Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Skąd się biorą błędy w ocenie ryzyka zawodowego

Błędy w ocenie ryzyka zawodowego pojawiają się, jeżeli w procesie szacowania ryzyka zawodowego zadowalający wynik został osiągnięty na skutek nieprawidłowości w procesie oceny poszczególnych parametrów mających wpływ na wynik końcowy.

Błędy mogą pojawić się, gdy:

 • niedoszacowano strat zdrowotnych, np.:

– praca na wysokości, upadek z wysokości – zapisano ciężkie urazy ciała, zamiast – śmierć wskutek odniesionych obrażeń,

– narażenie na hałas – zapisano ubytek słuchu, zamiast – utrata słuchu, trwałe kalectwo,

– źle określono ekspozycję na zagrożenie, np.: przy narażeniu na czynniki chemiczne w powietrzu czy na hałas zapisano – ekspozycja sporadyczna, mimo, że narażenie występuje stale, codziennie,

– nieprawidłowo, za nisko oceniono prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzenia – chociażby z braku doświadczenia czy nawet wiedzy wynikającej z analizy wypadków w podobnych okolicznościach czy branżach przemysłu,

– dobrano nieprawidłowe, nieskuteczne środki ochronne, zabezpieczenia;

 • nie uwzględniono w stopniu wystarczającym wpływu czynnika ludzkiego na możliwość zaistnienia wypadku;

 • nie wprowadzono skutecznych sposobów monitorowania, kontrolowania stanowisk pracy.

Czynnik ludzki

Częstą przyczyną wypadków, która wynika z niewłaściwego realizowania obowiązków w zakresie ochrony zdrowia, jest również brak kontroli nad skutecznością i stosowaniem środków ochrony, środków ochrony technicznych, organizacyjnych czy tzw. ludzkich.

Na czynnik ludzki mający wpływ na zaistnienie wypadku składają się:

 • wiek,

 • płeć,

 • staż pracy,

 • przygotowanie i doświadczenie zawodowe oraz

 • cechy osobowe charakteryzujące każdego człowieka, a także

 • chwilowy stan emocjonalny spowodowany różnymi czynnikami wewnętrznymi czy zewnętrznymi (nawet niezwiązanymi z zatrudnieniem).

Niedopuszczalna praktyka

Zdarza się niestety również stosowanie takiej niedopuszczalnej praktyki, że podczas procesu oceny ryzyka zawodowego dopasowuje się poszczególne parametry metody oceny ryzyka w taki sposób, aby uzyskać z góry założony, odpowiednio niski poziom ryzyka końcowego (resztkowego).

Autor: 

Lesław Zieliński, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS

Lesław Zieliński

Autor: Lesław Zieliński

Od 1997 roku zajmuje się tematyką oceny ryzyka zawodowego, zarządzania bhp, pracy służby bhp. Były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy w KGHM Polska Miedź SA - O/ZG ”Lubin” . Rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS. Autor wielu opracowań kart oceny ryzyka zawodowego, instrukcji i programów szkoleń bhp dla różnych stanowisk pracy w przemyśle i usługach. Prowadzi szkolenia otwarte oraz dedykowane z zagadnień bhp.