Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Skanska – raport z działań bhp w 2015 r.

Skanska – raport z działań bhp w 2015 r.

Bezpieczeństwo w pracy przez lata stopniowo zyskiwało na znaczeniu, dziś jest sprawą najwyższej wagi. Coraz częściej firmy poza zapewnieniem podstawowych zabezpieczeń idą krok dalej. Przykładem może być Skanska, która wydała w tym roku raport dotyczący działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a wiedzę dotyczącą BHP szerzy także poza placem budowy, prowadząc liczne akcje edukacyjne.

Najbardziej wypadkowym sektorem jest dziś budownictwo. W 2015 roku na budowach wydarzyło się aż 5776 wypadków. To zdecydowanie najwięcej – porównując z innymi branżami. Skanska, firma budowlano-deweloperska o ponad 125 latach doświadczenia, wydała właśnie raport podsumowujący działania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce, który został stworzony na podstawie obserwacji prowadzonych w 2015 roku. Płynące z nich nauki okazały się dobrą drogą do zmniejszenia liczby wypadków na budowach. Świadczy o tym m.in. fakt, że odkąd Skanska prowadzi obserwacje, liczba niebezpiecznych sytuacji na budowach firmy z roku na rok maleje.

Zdrowie i życie wszystkich w otoczeniu budowy najwyższą wartością

„Jedną z czołowych wartości naszej firmy jest troska o życie. Nasi pracownicy to wiedzą i sami wskazują, że najważniejsze jest dla nich, aby po pracy po prostu wrócić zdrowym do domu. Dlatego właśnie w Skanska podejmujemy działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa każdego naszego pracownika, a także wszystkich osób z firm zaangażowanych w proces realizacji inwestycji. Poza regularnymi szkoleniami pracowników w zeszłym roku opracowaliśmy także materiał informacyjny dla klientów zewnętrznych, który zawiera informacje o wykorzystywanych przez nas sposobach prowadzenia prac. Ukazano w nim również wypadki, które miały miejsce podczas budowy naszych projektów i są związane z prowadzeniem prac pod ruchem. Takie działanie ma na celu rozpowszechnienie stosowania naszych bardziej restrykcyjnych niż prawnie wymaganych standardów wśród zarządców dróg” – mówi Daria Krawczak, Menadżer Zespołu ds. BHPw Skanska S.A. – “Aby przedstawić nasze wspólne działania i inicjatywy dotyczące obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy, które podjęliśmy w firmie w 2015 roku, przygotowaliśmy raport. Dzięki temu możemy dzielić się naszą wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami z obszaru BHP także na zewnątrz firmy” – dodaje Daria Krawczak.

Bezpieczne otoczenie

W Skanska odbywają się regularne szkolenia z zakresu BHP skierowane nie tylko do pracowników. Organizowane są także kampanie zewnętrzne mające na celu uświadomienie lokalnych społeczności jak zachować ostrożność i bezpieczeństwo w pobliżu budowy.

„Dbając o zdrowie i życie nie tylko naszych pracowników, ale także pozostałych osób narażonych na niebezpieczeństwo związane z naszymi pracami, od ośmiu lat prowadzimy w całej Polsce kampanię edukacyjną pod hasłem „Bezpieczni w pobliżu budowy”. Inicjatywa to cykl szkoleń dla dzieci ze szkół podstawowych zlokalizowanych w pobliżu naszych placów budowy. Od początku trwania akcji odwiedziliśmy już niemal 380 szkół, w których przeprowadziliśmy prawie 530 akcji edukacyjnych i przeszkoliliśmy ponad 111 tys. dzieci, wyposażając wszystkie w gadżety odblaskowe” – wyjaśnia Monika Froń-Dąbrowska, Główny Specjalista ds. Komunikacji Zewnętrznej w Skanska S.A.

Raport i kampanie dotyczące bezpieczeństwa to tylko niektóre z działań, jakie podejmuje firma. W ramach Tygodnia Bezpieczeństwa w 2015 roku Skanska zorganizowała łącznie 1931 spotkań, w których uczestniczyło ponad 6 tysięcy pracowników produkcyjnych. W działania podczas Tygodnia Bezpieczeństwa włączyły się także dzieci. Na konkurs plastyczny dla dzieci pracowników Skanska „Czym jest dla mnie bezpieczeństwo?” spłynęło kilkadziesiąt prac.

„Naszym nadrzędnym celem jest zmniejszenie liczby wypadków. Od dwóch lat w firmie nie było wypadku śmiertelnego. Jest to motywacja do dalszej bezpiecznej pracy i kolejnych działań edukacyjnych” – uważa Daria Krawczak.

Wysiłek i podejmowanie działania procentują

Szerokie działania Skanska na rzecz bezpieczeństwa nie pozostają niedocenione. W 2015 roku Skanska zdobyła w konkursie „Buduj bezpiecznie” łącznie 10 nagród, w tym między innymi dla Osiedla Mickiewicza – pierwszego certyfikowanego w systemie BREEAM osiedla mieszkalnego w Polsce.

„Oprócz kryteriów wynikających z certyfikacji, na placu budowy Osiedla Mickiewicza, ale i innych inwestycji Skanska obowiązują wewnętrzne Standardy BHP, składające się z kilkudziesięciu norm dotyczących m.in. ubioru, składowania materiałów, używania maszyn itd., a także procedury wynikające z Porozumienia dla Bezpieczeństwa, którego Skanska była inicjatorem. Normy bezpieczeństwa dotyczą osób przebywających na placach budowy, a dodatkowo, każda inwestycja jest oznakowana tak, by bezpieczne były też osoby postronne. Wcześniej otrzymaliśmy wyróżnienie Państwowej Inspekcji Pracy „Buduj Bezpiecznie” w 2013 roku dla osiedla Park Ostrobramska – naszej premierowej inwestycji w stolicy. To dla nas ogromny zaszczyt, że nasze starania zostają zauważone, a nasi pracownicy pozostają bezpieczni” – komentuje Aleksandra Goller, menedżer Projektu Skanska Residential Development Poland.

Źródło: SKANSKA