Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Tydzień bezpieczeństwa na budowach

Tydzień bezpieczeństwa na budowach

W dniach 18-24 maja 2015 r. organizowany będzie przez sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie Tydzień Bezpieczeństwa. Jest to już druga edycja tego wydarzenia. W tym czasie staramy nie pokazywać BHP przez pryzmat wypadków lecz uczynić z niego święto będące uhonorowaniem całorocznej pracy prowadzącej do bezpieczeństwa na budowach – mówi Michał WasilewskiKoordynator

Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie w ramach swoich założeń, czyli poprawy bezpieczeństwa na polskich budowach organizuje Tydzień Bezpieczeństwa. „Jest to akcja promująca kulturę BHP skierowana do wszystkich pracowników naszych budów – deklaruje Michał Wasilewski Koordynator. – Zeszłoroczna edycja okazała się sukcesem. W tym roku przedsięwzięcie zwiększa swój zasięg o budowy dwóch nowych firm, które dołączyły do Porozumienia - Erbudu i Unibepu.

Wydarzenia podczas tegorocznego Tygodnia Bezpieczeństwa

W tym roku organizowane będą pokazy sprzętu, nowoczesnych rozwiązań i technologii podnoszących bezpieczeństwo pracy. Podjęta została współpraca z partnerami biznesowymi, dostawcami i instytucjami wspierającymi.

W realizacji działań podczas Tygodnia Bezpieczeństwa wspierać nas będzie Państwowa Inspekcja Pracy, a także Państwowa Straż Pożarna – zaznacza Michał Wasilewski. Pokazy, szkolenia i prelekcje z udziałem tych instytucji odbędą się na setkach budów w całej Polsce. Planowane działania podczas Tygodnia Bezpieczeństwa obejmą ponad 20 tys. pracowników dziesięciu firm – sygnatariuszy oraz szerokie grono podwykonawców.

Zeszłoroczny Tydzień Bezpieczeństwa

W zeszłorocznych wydarzeniach Tygodnia Bezpieczeństwa na budowach sygnatariuszy Porozumienia wzięło udział ok. 40 000 pracowników sił własnych i podwykonawców. Kierownictwo budów wykazało się dużą kreatywnością. Zorganizowane były min.: pokazy sprzętu zabezpieczającego, spotkania z inspektorami PIP – w największym z nich udział wzięło 450 osób – wizyty dzieci pracowników na budowach, badania słuchu, pokazy ratownictwa i wiele innych.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie zapraszamy do skorzystania z naszej praktyki wszystkie firmy z sektora budowlanego. Zachęcamy do włączenia się w akcję również firmy spoza Porozumienia – proponuje Koordynator Michał Wasilewski - Podpowiedzi działań, które można przeprowadzić na budowie można znaleźć w książce pomysłów na stronie internetowej www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl w zakładce Tydzień Bezpieczeństwa.

Więcej o Porozumieniu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest inicjatywą 8 generalnych wykonawców, zwanych sygnatariuszami Porozumienia:

 • Bilfinger Infrastructure,
 • Budimex,
 • Erbud
 • Hochtief Polska,
 • Mostostal Warszawa,
 • Mota-Engil Central Europe,
 • Polimex-Mostostal,
 • Skanska
 • Warbud
 • Unibep

Inicjatywa ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach. Porozumienie ma propagować kulturę bezpieczeństwa, uświadamiać zagrożenia płynące z pracy na budowie i w konsekwencji eliminować ryzyko. Celem Porozumienia jest eliminowanie wypadków na budowach w Polsce, z naciskiem na śmiertelne i ciężkie. Aby go osiągnąć w ramach Porozumienia opracowano szereg projektów wprowadzających systemowe rozwiązania z dziedziny BHP na place budów sygnatariuszy. Obecnie wdrażane, zrealizowane wspólnie projekty to:

 • wspólny wzór Instrukcji Bezpiecznego wykonywania robót, standardy pomocne w jej opracowaniu,
 • jednolite wymagania bhp dla podwykonawców we wszystkich firmach,
 • szkolenia okresowe,
 • obowiązek stosowania okularów

Działania podejmowane wspólnie przez sygnatariuszy Porozumienia rozłożone są na wiele lat i wiążą się nie tylko ze zmianami organizacyjnymi, ale także ze zmianą mentalności przyzwyczajeń pracowników i społeczeństwa.

Redakcja