Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Skuteczne krótkie kontrole PIP w branży budowlanej

Skuteczne krótkie kontrole PIP w branży budowlanej

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy prowadzili w III kwartałach 2015 r. 2 071 krótkich kontroli w branży budowlanej. Były one ukierunkowane na nieprawidłowości powodujące bezpośrednie zagrożenia życia lub zdrowia pracujących, a celem ich było wyegzekwowanie trwałej likwidacji zagrożeń. Poznaj wnioski z tych kontroli i ich efekty.

Jak podaje Państwowa Inspekcja Pracy w III kwartałach 2015 r. przeprowadziła łącznie 2071 krótkich kontroli. Podczas 1843 z nich inspektorzy PIP stwierdzili przypadki bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracujących. Przeprowadzono także 228 kontroli sprawdzających, w trakcie których stwierdzono likwidację tych zagrożeń.

Skąd pomysł na taką formę kontroli?

Praktyka kontrolna PIP pokazuje, że błędy ujawnione przez inspektorów PIP na jednym etapie budowy niestety pojawiały się u tego samego pracodawcy również na dalszym jej etapie lub przy realizacji kolejnej inwestycji. Stąd też, PIP zauważała konieczność kolejnych wizyt inspektorów u pracodawców branży budowlanej.

Mając to na uwadze, oprócz kontroli kompleksowych, wprowadzono formę krótkich kontroli inspektorów pracy ukierunkowanych na nieprawidłowości powodujące bezpośrednie zagrożenia życia lub zdrowia pracujących. Zależnie od potrzeb są one powtarzane u tego samego pracodawcy w następnych dniach lub tygodniach w celu wyegzekwowania trwałej likwidacji zagrożeń.

Co najczęściej kontrolowano podczas krótkich kontroli?

Krótkie kontrole w branży budowlanej dotyczyły głównie:

  • prac remontowych wykonywanych na wysokości, w tym na rusztowaniach (np. docieplenia budynków), na dachach (np. prace dekarskie, wymiana poszycia, naprawa kominów) oraz
  • prac w wykopach i robót drogowych.

Najczęściej krótkim kontrolom poddawane były małe budowy, na których prace wykonywało od kilku do kilkunastu osób.

Jakie są efekty i skutki krótkich kontroli?

Jak podaje PIP w wyniku kontroli inspektorzy pracy wydali 8135 decyzji (w tym 193 decyzje w kontrolach sprawdzających), w tym:

  • 1151 decyzji wstrzymania pracy,
  • 613 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn,
  • 622 decyzje skierowania 1091 pracowników do innych prac, a także
  • 3854 decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia lub życia pracujących (na podstawie art. 108 Kpa).

Ponadto inspektorzy nałożyli 1385 grzywien w drodze mandatów karnych na łączną kwotę ponad 1,55 mln zł. Skierowali również do sądu 14 wniosków o ukaranie.

Natomiast ze względu na rażące naruszenia przepisów bhp, podczas dwóch kolejnych kontroli, inspektorzy skierowali 31 wniosków do ZUS o podwyższenie o 100 % składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Jak wyniki krótkich kontroli w roku bieżącym wyglądają w porównaniu z rokiem ubiegłym?

Dla porównania w 2014 r. inspektorzy PIP przeprowadzili 2 861 krótkich kontroli powtarzanych aż do uzyskania założonego celu. Wówczas inspektorzy pracy wydali 13,8 tys. decyzji, w tym 2 122 decyzje wstrzymania pracy i 1 256 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn. Natomiast w roku ubiegłym, w wyniku takiej formy kontroli, aż 2,5 tys. pracowników zostało skierowanych do innych prac bezpiecznych prac.

Co prawda dane za rok bieżący nie są jeszcze kompletne jednak już teraz można powiedzieć, że ta forma kontroli jest skuteczna i przynosi zamierzony efekty – poprawę warunków bezpieczeństwa w branży budowlanej. Nie mniej jednak trzeba podkreślić, że branża budowlana nadal znajduje się w czołówce branż o największej wypadkowości. W samej branży budowlanej wskaźnik wypadków śmiertelnych jest trzykrotnie wyższy, niż w innych działach gospodarki.

Opr. Red.