Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Solidarność postuluje za zwiększeniem budżetu PIP

Solidarność postuluje za zwiększeniem budżetu PIP

NSZZ „Solidarność” chce zwiększenia budżetu PIP o blisko 8 mln zł. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wystosowało do senatorów apel o wprowadzenie poprawki i zwiększenie budżetu PIP. Członkowie NSZZ „S” zauważają, że wkrótce zwiększa się zakres obowiązków PIP, i aby inspektorzy mogli rzetelnie wypełniać swoje obowiązki konieczne jest poczynienie nakładów na ich pracę.

Najnowszy projekt ustawy budżetowej na 2016 r., którym obecnie zajmuje się Senat, przewiduje ograniczenie finansowania Państwowej Inspekcji Pracy o kwotę blisko 8 mln zł. , Mając to na uwadze Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w skierowanym do marszałka Senatu piśmie, wnosi o uwzględnienie swoich uwag i o wprowadzenie poprawki przywracającej w budżecie PIP kwotę 7.995 tys. zł (w tym wynagrodzenia osobowe o kwotę 5.750 tys. zł), zmniejszoną w rządowym projekcie budżetu na rok 2016..

Prezydium KK NSZZ „Solidarność” uzasadnia swoje stanowisko tym że:

  • „22 lutego wejdzie w życie zmieniona ustawa Kodeks Pracy, która nakłada na PIP dodatkowe obowiązki.”
  • „Ponadto na etapie konsultacji społecznych znajduje się projekt ustawy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o PIP, nakładający dodatkowe obowiązki i uprawnienia. Celem tych zmian jest przeciwdziałanie patologiom rynku pracy, dlatego PIP wymaga wzmocnienia.”
  • Zwiększanie z jednej strony zadań i uprawnień Inspekcji przy jednoczesnym zmniejszaniu środków finansowych na jej działanie tworzy wrażenie realnego braku woli walki z nadużyciami i patologią występującymi na rynku pracy.”

Sejm przyjął ustawą budżetową na 2016 r., czy teraz Senat uwzględni postulat NSZZ ”Solidarność”, okaże się już niebawem.

Autor: 

Kinga Grodzicka-Lisek

Kinga Grodzicka-Lisek

Autor: Kinga Grodzicka-Lisek

Prawnik, specjalizujący się w zagadnieniach prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Kilkuletni pracownik kancelarii adwokackiej. Autorka wielu tekstów i porad w zakresie prawa pracy oraz bhp. Redaktor „Portalu bhp” i była redaktor naczelna „Bhp w firmie” w 2011 r., redaktor prowadząca poradnik „Szkolenia bhp w firmie” w latach 2007-2009.
Słowa kluczowe:
budżetkontrole PIP