Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Udar mózgu na skutek stresu jest wypadkiem przy pracy

Czynnik zewnętrzny – wysiłek fizyczny przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych, połączony ze stresem podczas pierwszego dnia w pracy, co doprowadziło do udaru mózgu stanowi wypadek przy pracy – orzekł Sąd Okręgowy w Ostrołęce.

W sprawie, rozpoznanej przez Sąd Okręgowy w Ostrołęce w wyroku z 17 kwietnia 2013 r. (sygn. akt III U 1094/10), ubezpieczony złożył do ZUS wniosek o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy.

Wnioskodawca w uzasadnieniu podkreślił, że w dniu zdarzenia, 23 października 2009 r. montował w zakładzie pracy rozdzielacze c.o.. Wykonywał tę pracę schylony, na kolanach, czynność wymagała wysiłku fizycznego. Podkreślił, że był nowym pracownikiem i stresował się tym, czy wykona dobrze zadanie. W trakcie tej pracy zrobiło mu się słabo, stracił przytomność, co w rezultacie spowodowało u niego udar mózgu.

ZUS odmówił przyznania renty, o którą pracownik wnioskował. W uzasadnieniu decyzji stwierdził, że brak było przyczyny zewnętrznej, która zezwalałaby uznać to zdarzenie za wypadek przy pracy. W ocenie ZUS prace, które pracownik wykonywał, nie wiążą się z nadmiernym wysiłkiem i należą do zwykłych prac, wynikających z obowiązków pracowniczych. O zewnętrznym charakterze przyczyny zdarzenia można mówić wtedy, gdy uraz zostaje wywołany czynnikiem pozostającym poza organizmem pracownika, w odróżnieniu od przyczyny wewnętrznej tkwiącej w jego organizmie, która może również spowodować uszczerbek na zdrowiu.

Ubezpieczony złożył wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia i ten wniosek ZUS uwzględnił.

Ubezpieczony odwołał się od decyzji ZUS do sądu okręgowego od decyzji w sprawie nieprzyznania renty z tytułu wypadku przy pracy.

Sąd zmienił decyzję ZUS i przyznał pracownikowi rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy.

W toku postępowania powołane przez sąd dwa zespoły biegłych uznały, że ciężka praca fizyczna, połączona z dźwiganiem ciężarów oraz przeżycie wewnętrzne (uraz psychiczny) w postaci emocji o znacznym nasileniu wywołały negatywne skutki w organizmie ubezpieczonego i należy to traktować jako czynnik zewnętrzny. Biegli orzekli, że na skutek udaru mózgu u ubezpieczonego występuje ograniczenie możliwości ruchu w kończynach dolnych i górnych, a także napady padaczkowe, które ograniczają znacznie możliwość zarobkowania i dlatego jego stan kliniczny ogranicza w sposób całkowity możliwość pracy.

W ocenie biegłych nieustanny stres i zdenerwowanie, przeżycie wewnętrzne jest jedynym czynnikiem, który mógł spowodować wystąpienie udaru mózgu, tym bardziej, że w czasie pobytu w szpitalu nie ujawniono istnienia u ubezpieczonego żadnych chorób samoistnych stanowiących ryzyko wystąpienia udaru mózgu.

Sąd, po przeanalizowaniu opinii biegłych, uznał, że zdarzenie z 23 października 2009 r. było wypadkiem przy pracy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.). Sąd stwierdził, że w omawianej sprawie to czynnik zewnętrzny spowodował wystąpienie u odwołującego schorzenia w pierwszym dniu pracy w zakładzie, a czynnikiem tym był wysiłek fizyczny, połączony ze stresem. Przed zatrudnieniem ubezpieczony nie leczył się, nie chorował kardiologicznie, miał wydolny układ oddechowy, a po dokonaniu tych badań lekarz specjalista medycyny pracy uznał go za zdolnego do wykonywania pracy hydraulika.

Autor: 

Aneta Mościcka

Aneta Mościcka

Autor: Aneta Mościcka

Prawnik z odbytą aplikacją sądową, od 2000 roku dziennikarka. Specjalizuje się w prawie: pracy, cywilnym, gospodarczym oraz prawie, związanym z nieruchomościami. Pracuje w "Dzienniku Gazecie Prawnej", współpracuje także z Wydawnictwem Beck oraz z Wydawnictwem Wiedza i Praktyka.