Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

W Europejskich firmach wzrasta zagrożone czynnikami psychospołecznymi

W Europejskich firmach wzrasta zagrożone czynnikami psychospołecznymi

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) publik swoje sprawozdanie z drugiej edycji Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-2). Sprawozdanie dotyczy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, a w szczególności zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi. Zobacz, co wynika z tych przeprowadzonego badania.

Jak wynika z badań Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) poziomy zagrożeń psychospołecznych w europejskich miejscach pracy są wysokie. Aż 77% firm zgłasza co najmniej jeden czynnik decydujący o zagrożeniu psychospołecznym w miejscu pracy.

Najpowszechniejszym problemem, zgłaszanym przez 58% firm, jest konieczność kontaktów z trudnymi:

  • klientami,
  • pacjentami,
  • uczniami.

Następna kwestia, generująca zagrożenia psychospołeczne w miejscu pracy, związana jest z presją czasu – zgłasza ją 43% firm.

Badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-2), pokazuje również, że 41% firm w UE stwierdza, iż nie posiadają one wystarczająco dużo informacji na temat sposobu oceny zagrożeń psychospołecznych.

Ponadto przeprowadzone badanie ujawnia, że spośród wszystkich firm w UE, zatrudniających co najmniej 20 pracowników, tylko 33% zgłasza posiadanie planu działania na rzecz zapobiegania stresowi związanemu z pracą. Posiadanie takiego planu najczęściej zgłaszają firmy w Wielkiej Brytanii (57%), jak również w Rumunii, Danii, Szwecji i Włoszech (około 50%). Z kolei mniej niż 10% firm zgłasza posiadanie takiego planu działania w Republice Czeskiej i Estonii.

Badanie (ESENER-2) wskazuje także, że najczęściej kwestie  bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy regulowanie są przez pracodawców w ramach wypełnienie obowiązków prawnych (ten powód zgłasza 85% firm w UE). Przepisy prawne i zawarta w nich nieuchronność kary za ich łamanie jest podstawowym czynnikiem motywującym do regulowania kwestii bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Warto również zaznaczyć że w przypadku niektórych przedsiębiorstw (około 40% w UE) obowiązki prawne (zapisy ustawowe) są postrzegane jako duże utrudnienie przy regulowaniu kwestii bezpieczeństwa i zdrowia w firmie. Trzeba też podkreślić , że istnieją znaczące różnice pomiędzy państwami w kwestii obowiązków bhp pracodawców.