Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Work-life balance specjalisty ds. bhp

Work-life balance specjalisty ds. bhp

Równowaga pomiędzy życiem zawodowym a odpoczynkiem dotyczy także specjalistów ds. bhp. Wykonywanie obowiązków służby bhp, związanych z zapewnieniem pracownikom właściwych warunków pracy, wymaga nierzadko większej liczby godzin, niż przewidują zapisy umowy o pracę. Poza tym wielu specjalistów ds. bhp prowadzi szkolenia w ramach umów cywilnoprawnych, poza godzinami pracy. Jak zachować niezbędny work-life balance i o czym warto pamiętać – o tym w naszym artykule.

Specjaliści ds. bhp, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w dużej instytucji publicznej zazwyczaj pracują w kilkuosobowym dziale, gdzie łatwo podzielić obowiązki i specjalizacje, wprowadzając również regulamin wewnętrzny z precyzyjnym opisem zakresu działań i przypisanych, dla poszczególnych członków zespołu bhp, zadań. Chociaż spektrum obowiązków dla służby bhp w dużym zakładzie pracy jest szerokie, a bieżący monitoring bhp pochłania większość czasu, to jednak łatwiej – w przeciwieństwie do małych firm prywatnych i specjalistów, zatrudnionych na zasadzie umowy cywilnoprawnej – realizować przydzielone zadania i dbać o nieprzekraczanie norm czasu pracy.

Małe firmy – duża trudność w zapewnieniu work-life balance

Paradoksalnie dbanie o zagadnienia bhp w niewielkiej firmie oznaczać może duże wyzwanie dla służb, bo kierownictwo małych spółek prywatnych często decyduje się na zatrudnienie firmy zewnętrznej (czasem w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej) do obsługi szkoleń, ale także - stworzenia regulaminu wewnętrznego bhp. W takich sytuacjach specjalista – pracujący najczęściej na podstawie umowy cywilnoprawnej – nie jest stale obecny w firmie, a jedynie realizuje zadania zlecone w czasie, uzgodnionym z zarządem spółki. Taki specjalista zazwyczaj świadczy usługi bhp dla kilku różnych firm, czasem z różnych branż, prowadząc szkolenia dla pracowników i monitoring przestrzegania procedur w ramach działań zleconych. Trudno mówić tu o szansach na work-life balance, gdy pracownik bhp „biega” z firmy do firmy, szkoląc, ale także monitorując stan bezpieczeństwa, nie wspominając o tzw. zdarzeniach niepożądanych. W przypadku ich wystąpienia pracownik służby bhp powoływany jest, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami, w skład zespołu powypadkowego, ustalającego okoliczności i przyczyny zaistniałego zdarzenia.

Najlepszym rozwiązaniem dla służb bhp, świadczących prace zlecone dla firm prywatnych, jest zatrudnienie na część etatu – wówczas łatwiej zaplanować dzień pracy i obowiązki dla kilku firm, z którymi specjalista współpracuje. Wiele zależy tu od profilu prowadzonej przez daną spółkę działalności. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej można wybrać do współpracy najwyżej trzy firmy, by – bez niepotrzebnego stresu – sprostać obowiązkom, także tym, które wprowadzane są z nowymi regulacjami prawnymi.

BHP to także zapobieganie mobbingowi

Dużym wyzwaniem dla specjalistów jest tworzenie procedur antymobbingowych i kontrola ich przestrzegania w zakładzie pracy. Konieczne są szkolenia dla pracowników, choć często służby bhp wyręczane są w tym zadaniu przez okręgowe inspektoraty pracy. Nie zwalnia to jednak kierownictwa firm, i pośrednio inspektorów bhp, z reagowania na wszelkie sygnały o konfliktach czy jakichkolwiek innych sygnałach dotyczących nieporozumień między pracownikami.

Dodatkowe obowiązki to także czasem konieczność pozostawania po godzinach pracy lub praca nad dokumentacją w domu, przy komputerze. Jeżeli dodamy do tego szkolenia, które również pracownicy etatowi zatrudnieni w dużych firmach, realizują na zlecenie (np. w ramach urlopu lub po godzinach pracy), o work-life balance praktycznie możemy zapomnieć.

Dekalog pracownika bhp, w zakresie work-life balance

Aby choć w niewielkim stopniu zapewnić sobie komfort pracy i odpoczynku, a jednocześnie – stać się dobrym przykładem dla innych, nie tylko specjalistów bhp, warto wiedzieć, że:

 1. Jesteśmy dla ludzi, z którymi pracujemy, o których bezpieczeństwo dbamy, dajemy im przykład, jak dbać o komfort pracy, a tym samym – zdrowe środowisko, formułujemy procedury – zadbajmy, by widzieli w nas najlepszy przykład pracownika oddanego swoim obowiązkom, ale także dbającego o możliwie najlepszy stan psychofizyczny, dzięki równowadze pomiędzy czasem pracy i odpoczynkiem.
 2. Dbajmy o to, by nie brać pracy do domu, by to, czego nie wykonamy w czasie przeznaczonym na obowiązki zawodowe, wykonać kolejnego dnia.
 3. Jeżeli mamy pilne zadanie, które wymaga dłuższej pracy „po godzinach”, starajmy się odebrać godziny nadliczbowe możliwie najszybciej, nie licząc na kumulację godzin, bo zebranie większej liczby godzin nadliczbowych wiąże się z planowaniem „pracy po godzinach”.
 4. Nie otwierajmy służbowej skrzynki mailowej w domu, ale także – w czasie urlopu – to czas dla nas na regenerację i konieczny odpoczynek, by móc efektywnie pracować kolejnego dnia.
 5. Nie piszmy maili do współpracowników w godzinach nocnych, bo kolejny dzień rozpoczną ze stresem, zwłaszcza, gdy otrzymają do wykonania zadania „na czas”.
 6. Wyznaczmy sobie własny rytm realizacji zadań zleconych poza pracą – np. raz lub dwa razy w miesiącu i starajmy się dotrzymywać tych planów – będziemy spokojniejsi, a naszym współpracownikom lepiej jest współpracować ze zrelaksowanym kolegą.
 7. Nie dzwońmy do kolegów z pracy po godzinach, nawet jeżeli miałyby to być rozmowy prywatne – zależność służbowa, choć ustaje poza godzinami pracy, nie pozwala na odpoczynek obu stronom.
 8. Przynajmniej raz w miesiącu zaplanujmy szkolenie dla siebie (oczywiście w godzinach pracy)  – by podnieść kwalifikacje i być „na bieżąco” z nowościami w branży.
 9. Dbajmy o dobrą atmosferę w dziale – nie rywalizujmy o dodatkowe zlecenia, czy szkolenia poza godzinami pracy – najlepiej, gdy będziemy dzielić się nie tylko wiedzą, ale także propozycjami poprowadzenia szkoleń okresowych.
 10. Organizujmy, co jakiś czas, spotkania dla pracowników na temat work-life balance lub przesyłajmy na służbowe skrzynki informacje, jak dbać o równowagę między pracą i życiem prywatnym – przekonajmy kierownictwo instytucji, w której pracujemy, do dbania o komfort pracy i zapewnienia optymalnego odpoczynku pracownikom – poprzez wprowadzenie „dekalogu szczęśliwego pracownika” – łatwiej będzie wówczas zapewnić dobrą atmosferę pracy i uniknąć sytuacji, noszących znamiona mobbingu.
Autor: 

Magdalena Pokrzycka-Walczak

Magdalena Pokrzycka-Walczak

Autor: Magdalena Pokrzycka-Walczak

Ekonomistka, dziennikarka, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień psychologicznych w zakresie bhp, głównie w obszarach ochrony zdrowia i transportu.