Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Wychodzili z wykopu po łyżce koparki

Wychodzili z wykopu po łyżce koparki


Podczas kontroli przeprowadzonej przez inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach u pracodawcy prowadzącego rozbudowę i modernizację jednego z budynków użyteczności publicznej w Żorach okazało się m.in., że do wykopu nie wykonano bezpiecznego wejścia/zejścia.


W wykopie pracowało dwóch pracowników (w tym brygadzista). Dysponowali zbyt krótką drabiną, więc do połowy wysokości wykopu opuścili łyżkę koparki, która stanowiła pomost pośredni. Polegało to na tym, że najpierw ustawiali drabinę na elementach konstrukcyjnych systemowej rozpory i schodzili po niej na łyżkę koparki. Następnie drabinę stawiali na dno wykopu i schodzili dalej.

Zdjęcia, na których inspektor uchwycił moment wychodzenia pracownika z wykopu, można zobaczyć na stronie internetowej OIP w Katowicach - www.katowice.oip.pl.

Kolejną nieprawidłowością było umieszczenie koparki pomagającej we wchodzeniu do i wychodzeniu z wykopu bezpośrednio na krawędzi nieobudowanego wykopu. Tym samym dociążała klin odłamu gruntu.

Nie wygrodzono i nie oznakowano strefy pracującej maszyny budowlanej.

Jeden z wykopów, w których prowadzono prace został zabezpieczony niezgodnie z projektem. Miał jedynie systemową zaporę metalową umieszczoną w połowie głębokości wykopu. W górnej części wykop nie był zabezpieczony na wysokości ok. 2 m, a w dolnej na wysokości ok. 1,7 m.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych inspektor pracy wydał m.in. decyzje:

  • wstrzymania prac kanalizacyjnych w wykopie o głębokości około 5,7 m do czasu zabezpieczenia ścian wykopu na całej ich wysokości,
  • usunięcia koparki jednonaczyniowej poza klin naturalnego odłamu gruntu,
  • zapewnienia pracownikom bezpiecznego zejścia do wykopu.

Wobec kierującego pracami mistrza budowy zastosowano postępowanie mandatowe.

Autor: Marcin Papierz

Prawnik, redaktor PortaluBHP.pl, redaktor naczelny kwartalnika NORMAbhp.pl.
Słowa kluczowe:
kontrole PIPwykopy