Poleć znajomemu

Bezpłatne szkolenie w Sędziszowie Małopolskim


15 marca odbędzie się kolejne bezpłatne szkolenie poświęcone wybranym zagadnieniom prawa pracy i bhp organizowane przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat w Rzeszowie. Spotkania odbywają się w ramach kampanii prewencyjno-informacyjnej „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”.


Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące tematy:

  • działalność prewencyjna PIP,
  • zmiany w prawie pracy,
  • bhp na stanowiskach administracyjno-biurowych,
  • bezpieczeństwo pracy w szkołach (wybrane zagadnienia),
  • najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane przez inspektorów pracy podczas kontroli.

Spotkanie odbędzie się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim, przy ul. 3 Maja 3 (sala lustrzana).

Informacje dotyczące zgłoszeń można znaleźć na stronie internetowej OIP w Rzeszowie - www.rzeszow.oip.pl.