Poleć znajomemu

Częstotliwość zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących

Pracodawca musi zagwarantowania pracownikowi okulary korygujące wzrok, stosownie do zaleceń lekarza, gdy wyniki badań okulistycznych, przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wskazują na potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Pracownik ubiegający się o okulary ponownie przed terminem kolejnych badań, bo jego wzrok uległ pogorszeniu, powinien je również otrzymać.

Badania profilaktyczne są wykonywane, co do zasady, w okresach wynikających z przepisów prawa oraz zaleceń lekarskich. Jednak w przypadku pogorszenia stanu zdrowia pracownik może zwrócić się do pracodawcy o skierowanie na badania profilaktyczne. Wówczas pracodawca powinien zapewnić okulary korygujące.

Jednak zazwyczaj kwestie związane z finansowaniem zakupu okularów są regulowane przepisami wewnętrznymi obowiązującymi u danego pracodawcy, w szczególności regulowana jest częstotliwość zwrotu kosztów zakupu okularów.

Autor: 

Tomasz Zwolak