Poleć znajomemu

Górnicy skarżą się na nieprawidłowości w kopalniach

Górnicy skarżą się na nieprawidłowości w kopalniach

W ubiegłym roku aż 94 zgłoszenia górników o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu zakładów odebrał telefon interwencyjny oraz skrzynka mailowa WUG. 23 (25 %) zgłoszenia okazały się zasadne. Takie zgłoszenie uruchamia szybką ścieżką przeprowadzania kontroli w niepokojących sytuacjach. Jak podkreśla sam WUG jest to najlepsza forma prewencji wypadkowej. Oznacz to jeszcze jedno, świadomość górników o wymaganiach w zakresie warunków pracy jest coraz wyższa.

W 2016 roku zasadność sygnałów o nieprawidłowościach przekazanych do WUG w 80 przypadkach badały urzędy górnicze, 5 przekazano kierownikom ruchu zakładów górniczych, 7 Państwowej Inspekcji Pracy, 2 prokuraturze.

Najwięcej ubiegłorocznych zgłoszeń dotyczyło:

 • zagrożenia klimatycznego oraz konieczności skrócenia czasu pracy (27 zgłoszeń),
 • niewłaściwe prowadzonych robót górniczych (10),
 • stosowania mobbingu przełożonych wobec pracowników (9),
 • niewłaściwej eksploatacji lub niesprawności  maszyn i urządzeń (9),
 • złej organizacji pracy (7),
 • niezgłaszania lub ukrywania wypadków (6),
 • zagrożenia metanowego (5),
 • zagrożenia pożarowego (6),
 • zagrożenia pyłami szkodliwymi dla zdrowia (3),
 • nielegalnej eksploatacji kopalin (wydobywania kruszyw na powierzchni (3),
 • wykonywania pracy pod wpływem alkoholu lub spożywania go w zakładzie (4),
 • jakość szkoleń (3),
 • nieprawidłowo prowadzonych robót strzałowych (1),
 • usiłowania rozprowadzania narkotyków w zakładzie (1).

W 5 przypadkach, po przeprowadzonych kontrolach wydano decyzje wstrzymujące część ruchu zakładu lub nakazujące usunięcie nieprawidłowości. Decyzje te dotyczyły m.in.:

 • ponadnormatywnej pracy górników w podwyższonej temperaturze lub zapyleniu;
 • niesprawnego sprzętu;
 • braku należytego dozoru nad robotami;
 • zapalenia metanu.

Chociaż nie wszystkie z 94 zgłoszenia górników dotyczące nieprawidłowości na kopalniach, odebrane przez WUG były zasadne – za takie uznano co 4 zgłoszenie – nie oznacza to że reszta z nich była bezpodstawna. Jak zauważają sami przedstawiciele WUG nie można wykluczyć, że przynajmniej niektóre ze wskazywanych nieprawidłowości zostały usunięte nim inspektorzy dotarli we wskazane im przez informatora miejsce czy zjechali pod ziemię. Pozytywnym wydźwiękiem interwencji jest również postawa samych pracowników kopalni, reagują oni na zauważane nieprawidłowości, nie ulegają presji współpracowników w tolerowaniu złych praktyk. Jednocześnie mają świadomość, że mają do kogo się odwołać a zgłoszone przez nich kwestie będą sprawdzane nie zostaną pozostawione bez reakcji.

Nr telefonu interwencyjnego WUG:

32/736-19-47.

Adresy do korespondencyjnego zgłaszania nieprawidłowości w funkcjonowaniu zakładów górniczych: [email protected] lub

WUG, ul. Poniatowskiego 31, 40-053 Katowice.

Słowa kluczowe:
bhp w górnictwie