Poleć znajomemu

OPZZ wesprze działania PIP

OPZZ wesprze działania PIP

OPZZ będzie postulować o podjęcie dyskusji w ramach Rady Dialogu Społecznego na temat zwiększenia finansowania PIP oraz wzmocnienia jej uprawnień. Rada OPZZ dostrzega bowiem niewystarczające środki prawne PIP w stosunku do skali i wagi naruszeń przez pracodawców przepisów prawa pracy. Takie ustalenia zapadły na posiedzeniu Rady OPZZ w Warszawie. Poznaj szczegóły tych ustaleń i podjętej współpracy.

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz wraz z zastępcami Małgorzatą Hofman i Leszkiem Zającem uczestniczyli w posiedzeniu Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie, które odbyło się 9 grudnia 2015 r.

Na posiedzeniu Rady OPZZ poruszone zostały problemy związane z przestrzeganiem praworządności w stosunkach pracy, zgłaszane przez organizacje związkowe. Członkowie kierownictwa GIP odpowiadali również na pytania członków Rady.

Uwagę uczestników Rady zwróciły problemy, wielokrotnie podnoszone przez inspektorów PIP, dotyczące:

W tym zakresie Rada widzi konieczność wzmożenia działalności kontrolno-prewencyjnej.

Rada OPPZ dostrzega też zjawisko postrzeganie Państwowej Inspekcji Pracy jako instytucji kontrolnej, z niewystarczającymi środkami prawnymi w stosunku do skali i wagi naruszeń przez pracodawców przepisów prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp.

Dlatego też Rada OPZZ wnosi o wzmocnienie uprawnień PIP, aby zwiększyć jej skuteczność i efektywność. Niemniej jednak zdaje sobie sprawę, że w tym celu konieczne jest również zwiększenie nakładów finansowania PIP. W związku z tym Rada zapowiada, że OPZZ będzie wnioskować o podjęcie dyskusji na ten temat w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Warto też podkreślić, że obie strony pozytywnie oceniły wzajemną współpracę, zarówno na szczeblu terenowym jak i centralnym.

Opr. Red.