Poleć znajomemu

Startuje kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

Startuje kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

Ruszyła kolejna, 45 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy organizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Już po raz kolejny każdy kto działa na rzecz zwiększania bezpieczeństwa pracy, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie może wziąć udział w Konkursie i wnieść swój wkład w poprawę warunków pracy dla kilkuset tysięcy osób. Oczywiście laureaci Konkursu mogą liczyć na cenne nagrody, jak również wyróżnienia.

Celem Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy jest wyróżnianie tych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także opracowań naukowych, których zastosowanie przyczyniło się do poprawy warunków pracy. Konkurs promuje także projekty popularyzujące tematykę bezpieczeństwa oraz ochronę człowieka w środowisku pracy.

W Konkursie przyznawane są nagrody pieniężne i wyróżnienia dla autorów prac, a od 1995 roku - również wyróżnienia dla zakładów pracy. Wśród nagrodzonych są zarówno duże zakłady przemysłowe, jak i małe zakłady rzemieślnicze, a także instytuty naukowe i młodzi wynalazcy - wszyscy, którzy działają na rzecz zwiększania bezpieczeństwa pracy, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie.

Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane opracowania w dwóch kategoriach:

  • kategoria A – rozwiązania techniczne i organizacyjne
  • kategoria B – prace naukowo-badawcze

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Kategoria A – do Rad Terenowych NOT – do 25 czerwca 2017 r.

Kategoria A, B – do Sekretariatu Konkursu – do 30 września 2017 r.

Ocena wniosków konkursowych i wręczenie nagród laureatom Konkursu nastąpi do 31 grudnia 2017 r.

Informacje na temat Konkursu można uzyskać w Sekretariacie Konkursu, który prowadzi Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
tel. (22) 623 36 83
e-mail: [email protected]

Źródło: www.mpips.gov.pl