Poleć znajomemu

Zakaz wykonywania pracy na wysokości powyżej 3m a stanowisko konserwatora

Zakaz wykonywania pracy na wysokości powyżej 3m a stanowisko konserwatora
Pytanie:

Jeden z naszych pracowników technicznych (konserwator z uprawnieniami elektrycznymi) w skierowaniu na badania okresowe ma wpisane m.in. pracę na wysokości powyżej 3m. Po ostatniej wizycie u lekarza orzecznika medycyny pracy przyniósł zaświadczenie, w którym pojawił się zapis: "szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie (symbol 31)” i stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy. W związku z powyższym konieczne jest przeniesienie do pracy na innym stanowisku (bez okresu do kiedy). Końcowy zapis – „niezdolny do pracy na wysokości pow. 3m".Pojawiły się w związku z tym pytanie czy na tej podstawie można pracownika dopuścić do pracy na stanowisku konserwatora?

Odpowiedź: 

Mając na uwadze występujący w praktyce zakres prac konserwatora-elektryka, oraz różne wymagania zdrowotne konieczności przeniesienia pracownika do pracy na inne stanowisko może okazać się niepotrzebna. Może okazać się że wystarczy przestrzegać zaleceń lekarza - tzn. nie można konserwatora kierować do prac na wysokości powyżej 3m nad poziomem podłogi lub ziemi ale inne zadania na stanowisku konserwatora może wykonywać.

Nie znając szczegółowego zakresu czynności pracownika ani szczegółów dotyczących zagrożeń i warunków środowiska pracy trudno jednoznacznie odpowiedzieć, czy pracownik, oprócz prac na wysokości pow. 3m, może w dalszym ciągu wykonywać pozostałe prace na stanowiska konserwatora z uprawnieniami elektrycznymi.

Natomiast, jeżeli zapisy orzeczenia zinterpretuje się oddzielnie, bez znajomości zapisów w skierowaniu na badania, to należy domniemywać, że intencją lekarza było wskazanie, iż jedyną przesłanką orzeczenia o niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy jest właśnie praca na wysokości powyżej 3m.

Przy takiej interpretacji widać, że nie ma konieczności przeniesienia pracownika do pracy na innym stanowisku, lecz jest obowiązek przestrzegania zaleceń lekarza - tzn. nie można konserwatora kierować do prac na wysokości powyżej 3m nad poziomem podłogi lub ziemi.

Biorąc pod uwagę występujący w praktyce zakres prac konserwatora-elektryka, oraz różne wymagania zdrowotne dla prac do i powyżej 3m, może się okazać, że pracownik mógłby wykonywać prace na wysokości do 2m, ale pod warunkiem otrzymania pozytywnego orzeczenia lekarskiego po skierowaniu go na dodatkowe badania z określeniem nowych warunków wykonywanej pracy.

Autor: 

Lesław Zieliński
były główny inżynier zarządzania
bezpieczeństwem pracy, rejestrowany
audytor pomocniczy SZBP wg ISRS   

Lesław Zieliński

Autor: Lesław Zieliński

Od 1997 roku zajmuje się tematyką oceny ryzyka zawodowego, zarządzania bhp, pracy służby bhp. Były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy w KGHM Polska Miedź SA - O/ZG ”Lubin” . Rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS. Autor wielu opracowań kart oceny ryzyka zawodowego, instrukcji i programów szkoleń bhp dla różnych stanowisk pracy w przemyśle i usługach. Prowadzi szkolenia otwarte oraz dedykowane z zagadnień bhp.