Poleć znajomemu

Zasady montownia reduktora butli z gazami technicznymi

Zasady montownia reduktora butli z gazami technicznymi
Pytanie:

Czy reduktor butli z gazami technicznymi może być bezpośrednio montowany (przykręcany) do butli po jej ustawieniu na swoim miejscu i zabezpieczeniu łańcuchem, czy musi być przytwierdzony nieruchomo, np. do konstrukcji budowlanej, a po ustawieniu butli połączony z nią wężem?

Odpowiedź: 

Przepisy nie określają miejsca montażu reduktora ciśnienia gazów technicznych, jest to sprawa wewnętrzna zakładu, najczęściej uzależniona od potrzeb technologicznych czy technicznych, np. stanowiska spawalnicze (stałe czy ruchome), sieć technologiczna konkretnego gazu dostarczanego do maszyny (urządzenia), laboratoria.

Reduktor ciśnienia służy do zmniejszania cienienia gazu w butli do ciśnienia roboczego oraz do samoczynnego utrzymywania cienienia na tej samej wysokości podczas poboru gazu. Reduktory dzielą się na:

  • butlowe – przykręcane bezpośrednio do butli;
  • sieciowe – używane na stanowiskach, do których gazy dopływają rurami pod ciśnieniem około 20 barów;
  • centralne, o dużej przepustowości – instalowane przy bateriach butlowych czy stacjach gazu.

Jeżeli na stanowiskach roboczych używa się pojedynczych butli z gazami technicznymi, to wówczas stosuje się reduktory butlowe, bowiem jest to najprostszy, najbezpieczniejszy i najtańszy sposób zasilania odbiornika gazu z butli.

W sytuacji poboru gazu:

  • z wiązek butli (butle wraz ze zbieraczem butli, kolektorem tworzących zbiornik wielonaczyniowy),
  • ze stałych instalacji gazów technicznych, czy
  • ze stacji gazów

- reduktory montuje się przy wiązkach butli, np. na kolektorze; do elementów konstrukcyjnych pomieszczenia albo do elementów szafy na wiązkę butli. Podobnie reduktor na wysokociśnieniowej sieci gazowej może być montowany bezpośrednio na zaworze albo do elementu konstrukcyjnego w pobliżu zaworu sieciowego. Wówczas połączenia wykonuje się z użyciem odpowiednio ukształtowanego odcinka rury miedzianej lub z wykorzystaniem, odpowiedniego do rodzaju gazu i jego ciśnienia, węża wysokociśnieniowego.

Pamiętać należy, że gazy techniczne w butlach znajdują się pod ciśnieniem od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu barów, stąd węże, przewody elastyczne muszą być odporne nie tylko na ciśnienie wewnętrzne gazu, ale również na uszkodzenia mechaniczne i tak poprowadzone by takich narażeń uniknąć.

Autor: 

Lesław Zieliński
były główny inżynier zarządzania
bezpieczeństwem pracy, rejestrowany
audytor pomocniczy SZBP wg ISRS  

Lesław Zieliński

Autor: Lesław Zieliński

Od 1997 roku zajmuje się tematyką oceny ryzyka zawodowego, zarządzania bhp, pracy służby bhp. Były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy w KGHM Polska Miedź SA - O/ZG ”Lubin” . Rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS. Autor wielu opracowań kart oceny ryzyka zawodowego, instrukcji i programów szkoleń bhp dla różnych stanowisk pracy w przemyśle i usługach. Prowadzi szkolenia otwarte oraz dedykowane z zagadnień bhp.