Poleć znajomemu

Praca w pozycji wymuszonej i monotonia na stanowisku biurowym

Praca w pozycji wymuszonej i monotonia na stanowisku biurowym
Pytanie:

Czy pracę na stanowisku administracyjno-biurowym należy zakwalifikować jako pracę w pozycji wymuszonej? Czy jeżeli pracownik biurowy magazynu (sporządzanie raportów, inwentaryzacja magazynu itp), codziennie wykonuje powtarzalne czynności to jego pracę należy zakwalifikować jako prace monotoną?

Odpowiedź: 

O wymuszonej pozycji ciała możemy mówić, gdy rodzaj wykonywanych czynności nie umożliwia zmiany pozycji ciała bez uszczerbku dla tempa, ilości i jakości wykonywanej pracy.

Ważne

Przez pracę w wymuszonej pozycji ciała należy rozumieć pracę wymagającą znacznego pochylenia i (lub) skręcenia pleców przy jednoczesnym wywieraniu siły powyżej 10 kg dla mężczyzn i 5 kg dla kobiet (wg metody OWAS pozycja kategorii 4) przez co najmniej 50% zmiany roboczej.

W mojej ocenie praca osoby zatrudnionej na stanowisku administracyjno-biurowym nie podlega zakwalifikowaniu jako praca w pozycji wymuszonej, chyba że stanowisko pracy zostało zorganizowane z naruszeniem wymagań ergonomicznych np. w zakresie dostosowania do wzrostu, tuszy konkretnej osoby, mających wpływ na komfort wykonywania poszczególnych czynności.

Wykonywanie prac, czynności powtarzalnych może być uznane za prace monotonną jeżeli ich ilość/natężenie w jednostce czasu są znaczne. Za monotonną może być uznana praca np. na stanowisku przy taśmie, na stanowisku kierowcy, gdy jego uwaga skupiona jest na obserwacji ograniczonej przestrzeni pasa autostrady, drogi.

Ważne

Monotonia to rozwijający się powolnie stan zredukowanej aktywności, który może być skutkiem długotrwałego wykonywania czynności. Monotonia pracy pojawia się gdy warunki pracy cechuje brak bodźców mobilizujących lub ich jednostajność.

Periodyczność sporządzania dokumentów magazynowych przez pracownika biurowego magazynu nie jest wystarczające do zakwalifikowania tego rodzaju pracy jako monotonnej.

Autor: 

Jan Pióro
specjalista w zakresie prawa pracy,
biegły sądowy w dziedzinie bhp
przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

Jan M. Pióro

Autor: Jan M. Pióro

Mgr prawa, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, autor wielu publikacji o charakterze poradnikowym wieloletni pracownik Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, ostatnio główny specjalista w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy państwowej Inspekcji Pracy, biegły sądowy przy sądach okręgowych w Warszawie, z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy.