Poleć znajomemu

Błyskawiczne testy na koronawirusa w pracy.

Błyskawiczne testy na koronawirusa w pracy.

Nowa usługa dla pracodawców, którzy chcą zapewniać bezpieczeństwo pracownikom i firmie w czasie zagrożenia epidemią koronawirusa. Jej najważniejszą częścią są testy wykrywające przeciwciała pojawiające się we krwi po kontakcie z koronawirusem. Sprawdź, na czym polega usługa błyskawicznych testów i jak dzięki temu może zapobiegać zarażeniom koronawirusem w miejscu pracy.

W odpowiedzi na obecne zagrożenie związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 spółka Sanpro Synergy z Grupy Impel wprowadziła unikalną usługę COVID-19, z której może skorzystać każdy zakład pracy. – Nowy pakiet, opracowany przez nas z udziałem wirusologów i epidemiologów, zwiększa poczucie bezpieczeństwa i komfortu pracowników – wyjaśnia Zofia Skrzypkowska, dyrektor operacyjny ds. rekrutacji personelu medycznego w Sanpro Synergy.

Legalne przeprowadzenie błyskawicznych testów

Wciąż trwająca pandemia COVID-19 oraz stale wzrastający wskaźnik osób zarażonych w Polsce powodują, że w obawie o zdrowie swoich pracowników, ale też konieczność zapewnienia ciągłości działalności, pracodawcy podejmują szereg działań w celu minimalizacji rozprzestrzeniania się wirusa i minimalizacji zagrożeń z tego tytułu. Co więcej, sami pracownicy dostrzegają konieczność podejmowania często nowatorskich działań, których celem jest ochrona ich samych oraz ich miejsc pracy. Szczególnie w większych zakładach przemysłowych czy firmach logistycznych pracownicy jak i związki zawodowe zgłaszają konieczność oraz chęć dobrowolnego mierzenia temperatury czy poddawania się testom na obecność wirusa. Właśnie ta inicjatywa i dobrowolność ze strony pracowników daje niezaprzeczalną podstawę do prewencyjnych działań pracodawców.

Nie wolno ponadto zapominać o podstawach prawnych, na których swoje działania opierają pracodawcy. Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b) RODO przetwarzanie danych wrażliwych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy, a ponadto jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Art. 207 § 2 Kodeksu pracy wskazuje z kolei, że pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, m.in. „reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy;”.  To norma prawna, która legitymizuje m.in. mierzenie temperatury.

Sanpro Synergy Sp. z o.o., na każdym etapie realizacji swojej usługi na rzecz klientów (będących z kolei pracodawcami dla swoich kadr), pilnuje, aby była ona zgodna z prawem europejskim oraz krajowym. Każda osoba, która wyraziła chęć poddania się testowi, zostaje w sposób szczegółowy poinformowana o prawach jej przysługujących i o tym, że w każdym momencie może odwołać udzieloną zgodę na badanie. Badania dla pracownika są w pełni bezpłatne - ich koszt pokrywa pracodawca, co również wpisuje się w przepisy zawarte w Art. 207 § 2 „§ 21. Koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników.”.

Test, pomiar i wywiad – pakiet działań zapobiegających koronawirusowi

W skład pakietu wchodzą: szybki test do wykrywania przeciwciał przeciwko COVID-19, bezdotykowy pomiar temperatury oraz wywiad epidemiologiczny. Najważniejszym elementem usługi jest precyzyjny test – szybki i bezbolesny. Materiałem do badania jest kropla krwi z palca. Dodatni wynik informuje, że badana osoba mogła przebyć już infekcję lub jest w jej trakcie.

– Ogromną zaletą takiego testu jest szybkość uzyskania wyniku i brak konieczności używania do tego celu profesjonalnych analizatorów. Oznacza to oszczędność czasu, a przede wszystkim kosztów. Test na przeciwciała wykrywa, czy dana osoba miała kontakt z wirusem i czy jej organizm wytworzył przeciwciała. Wiarygodność tego testu jest bliska 100% wykrycia przeciwciał. Ze względu na koszty i szybkość uzyskania wyniku metoda sprawdza się więc idealnie jako badanie przesiewowe dużych grup pracowników, a także pozwala kontrolować rozprzestrzenianie się wirusa – tłumaczy Zofia Skrzypkowska.

Testy są przeprowadzane z zachowaniem najwyższych standardów przez profesjonalny personel medyczny wyposażony w odpowiednie środki ochrony osobistej. Liczba osób do przebadania nie ma znaczenia. Nawet w przypadku licznych grup każdy jest obsługiwany indywidualnie. Na wynik czeka się ok. 10 minut. W tym czasie przeprowadzane są wywiady epidemiologiczne i pomiary temperatury.

– Takie kompleksowe działania pozwalają nam wyłapać osoby z grup ryzyka, które chociaż uzyskują negatywne wyniki testu i mogą bezpiecznie pracować, to powinny mieć zwiększoną czujność i obserwować ewentualne objawy. Jak zapewnia producent, wykorzystywany przez nas test, także w porównaniu z wiodącymi testami bazującymi na próbkach klinicznych, posiada wysoką czułość i specyficzność, co potwierdza jego bardzo wysoką wykrywalność przeciwciał. Dla całkowitej transparentności usługi klient otrzymuje pełną informację na temat producenta i nazwy testu, jaki będzie wykorzystany – argumentuje Zofia Skrzypkowska.

Wykonanie błyskawicznego testu na miejscu w pracy

Innowacyjność usługi polega na tym, że to test przychodzi do człowieka, a nie odwrotnie. Większość badań jest wykonywana w laboratoriach i placówkach medycznych. W przypadku usługi opracowanej przez Sanpro Synergy jest inaczej.

– Wykonywanie testów bezpośrednio w zakładach pracy daje nam możliwość analizy wielu osób w krótkim czasie, a fakt, że żaden z pracowników nie musi zgłaszać się do placówki medycznej, eliminuje ryzyko niepotrzebnych kontaktów ze służbą zdrowia oraz jest znaczącą oszczędnością czasu – podkreśla Zofia Skrzypkowska.

Przeprowadzenie testów, pomiarów i wywiadów jest korzystne szczególnie teraz, gdy wiele branż wchodzi w najwyższy sezon produkcyjny i musi minimalizować rotację pracowników.

 – Firmy przyjmują dziesiątki, a nawet setki nowych osób, aby realizować zwiększone plany produkcyjne – zauważa Małgorzata Walat, dyrektor rynków zagranicznych w Sanpro Synergy. – Duża rotacja pracowników powoduje trudną do zarządzania sytuację, w kontekście trwającej nadal epidemii. Wykrycie w miejscu pracy jednego zachorowania może skutkować objęciem kwarantanną wszystkich pracowników i na dłuższy czas sparaliżować funkcjonowanie firmy – dodaje.

Choć usługa niedawno pojawiła się na rynku, na przeprowadzanie testów przed przystąpieniem personelu do pracy decyduje się wielu pracodawców, dla których bezpieczeństwo miejsca pracy i zdrowie pracowników są priorytetowe.

– Liczymy, że zastosowanie naszej usługi w obecnej sytuacji umożliwi uniknięcie utrudnień w funkcjonowaniu dużych i mniejszych firm produkcyjnych, logistycznych, transportowych itp. – wymienia Małgorzata Walat.

Prace nad nowym pakietem rozpoczęły się w momencie, gdy tylko sytuacja epidemiologiczna w kraju stała się ryzykiem dla stabilności załóg i utrzymania ciągłości pracy. Od samego początku nadrzędnym celem była wysoka jakość, profesjonalizm i wiarygodność. Już w pierwszym miesiącu wdrożenia usługi na rynek spółka Sanpro Synergy przeprowadziła ponad tysiąc testów. Pracownicy poddawani są badaniu tylko pod warunkiem wyrażenia na nie zgody.

– Nasze doświadczenie pokazuje, że pracownikom zależy na pracy w bezpiecznym otoczeniu, dlatego też chętnie poddają się takim badaniom – dodała Małgorzata Walat.