Poleć znajomemu

Zobacz, jak spółka „Koleje Mazowieckie-KM” dbają o bhp w dobie koronawirusa

Zobacz, jak spółka „Koleje Mazowieckie-KM” dbają o bhp w dobie koronawirusa

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zastosowanie odpowiednich środków ochrony, aby zabezpieczyć swoich pracowników przed zakażeniem. Są jednak branże, w których jest to zadanie niezmiernie trudne. Jedną z takich branż jest zapewne transport publiczny. Zbiorowy przewóz ludzi oznacza wysokie ryzyko zarażenia. Zobacz, jak Koleje Mazowieckie dbają o bezpieczeństwo pracowników i podróżnych w czasie epidemii koronawirusa.

Jakie działania podejmują Koleje Mazowieckie w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, głównie w zakresie ochrony drużyn pociągowych – drużyn trakcyjnych (maszyniści) i pokładowych (kierownicy pociągów i konduktorzy)?

W pociągach zostały wydzielone specjalne strefy. Jedną z nich jest kabina maszynisty – tzw. strefa zero, w której może przebywać tylko i wyłącznie maszynista. Również drużyny konduktorskie mają wydzielone strefy ochronne, w których może przebywać wyłącznie kierownik pociągu. Znajdują się one na początku i końcu każdego składu i są odpowiednio oznakowane. Ponadto maszyniści, kierownicy pociągu jak i kasjerzy biletowi zostali wyposażeni w niezbędne środki ochrony:

Dbamy nie tylko o bezpieczeństwo naszych pracowników, ale także podróżnych. Dlatego drużyny trakcyjne KM mają obowiązek automatycznego otwierania drzwi na wszystkich stacjach i przystankach, a w pociągach KM na monitorach wyświetlane są informacje dotyczące działań profilaktycznych związanych z zachowaniem odpowiedniej higieny, a także konieczności powiadamiania obsługi pociągu o podejrzeniu zakażenia u współpasażerów. Na drzwiach na zewnątrz i wewnątrz składów zostały zamieszczone informacje przypominające o ograniczeniach co do liczby pasażerów, którzy jednocześnie mogą się znajdować w pociągu – ta liczba to maksymalnie 50 % zajętości miejsc siedzących.

Jak przebiega proces zapewnienia czystości i dezynfekcji w pociągach KM?

Pojazdy są dezynfekowane na wszystkich stacjach zwrotnych oraz postojowych, w szczególności dezynfekowaniu podlegają uchwyty, poręcze, przyciski do otwierania drzwi, stoliki, ramy okienne oraz deski sedesowe. Wszystkie składy pociągów są wodowane a sanitariaty wyposażane w mydło antybakteryjne, papier toaletowy oraz ręczniki jednorazowe. Po zjeździe do stacji postojowej pojazdy są kompleksowo dezynfekowane za pomocą urządzeń parowych.

Jakie są obecnie problemy, związane z koniecznością częstej dezynfekcji – czy brakuje np. specjalistycznego sprzętu, jak wykorzystywane są urządzenia, które do tej pory służą do zapewnienia czystości?

Problemy z jakimi się obecnie zmagamy to trudności spowodowane brakami na rynku preparatów dezynfekujących oraz w zakresie ochrony indywidualnej dla pracowników, chodzi tu o kombinezony ochronne jednorazowe, maski jednorazowe oraz rękawiczki jednorazowe. Na chwilę obecną posiadamy jednak niezbędny zapas środków dezynfekujących i ochrony indywidualnej dla pracowników.

W celu zapobiegania rozpowszechnianiu się koronawirusa COVID-19 wykorzystywane są urządzenia parowe służące do dezynfekcji wnętrz pojazdów kolejowych, urządzenia „Kaivac”, do profesjonalnego czyszczenia i odkażania, oraz urządzenia do rozpylania preparatów dezynfekujących.
W celu zapewnienia wody w zbiornikach pojazdów zostały uruchomione dodatkowe punkty do wodowania. Zakupiliśmy także nowoczesne urządzenia typu THERMOFOG, które z wykorzystaniem nowoczesnej technologii tj. termicznego zamgławiania na sucho za pomocą wytwarzania tzw. „suchej mgły” posłużą do dezodoryzacji i dezynfekcji wnętrz pojazdów kolejowych KM oraz pomieszczeń. W razie potrzeby rozważymy zakup dodatkowych urządzeń.

Czy KM zapewniają pracownikom drużyn pociągowych niezbędne wsparcie psychologiczne, ze względu na wyjątkowo trudne warunki pracy (chodzi o potencjalne zagrożenie zdrowia, związane  z epidemią)?

Spółka od 2017 r. realizuje projekt wsparcia psychologicznego dla pracowników drużyn trakcyjnych
i drużyn konduktorskich oraz pracowników administracyjnych, pt. Psychologiczne Wsparcie Powypadkowe dla pracowników „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. Wykonawca usługi zapewnia stały dostęp do pomocy wykwalifikowanych psychologów – w obecnej sytuacji zagrożenia spotkania z psychologiem odbywają się on-line.

Celem projektu jest podjęcie działań zapobiegających długotrwałemu utrzymywaniu się reakcji stresowej u pracowników (niezdolności do normalnego funkcjonowania i wykonywania obowiązków służbowych), którzy brali udział w zdarzeniu kolejowym, bądź w obecnej sytuacji epidemii narażeni są na zakażenie się wirusem SARS-COV2, wywołującego chorobę COVID-19.

Do głównych założeń projektu należą m.in.: wsparcie psychologiczne po przebytym wypadku, umożliwienie powrotu do równowagi emocjonalnej, minimalizowanie objawów ostrej reakcji na stres, zapobieganie pojawieniu się zespołu stresu pourazowego, zapobieganie absencji chorobowej oraz wypaleniu zawodowemu,  zwiększenie komfortu wykonywanej pracy poprzez naukę umiejętnego przełożenia napięcia emocjonalnego na skuteczną realizację założonych zadań i celów. Jednym z najważniejszych aspektów tego projektu jest świadomość pracowników, że nie są pozostawieni sami w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Z Dyrektorem Biura Rzecznika Prasowego Spółki „Koleje Mazowieckie-KM” Panią Donatą Nowakowską rozmawiała:

Autor: 

Magdalena Pokrzycka-Walczak

Magdalena Pokrzycka-Walczak

Autor: Magdalena Pokrzycka-Walczak

Ekonomistka, dziennikarka, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień psychologicznych w zakresie bhp, głównie w obszarach ochrony zdrowia i transportu.